Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Consideraţi justificată decizia lui Raed Arafat de a demisiona de la Ministerul Sănătăţii?
Da, nu susţinea politica guvernului
Da, a fost o demisie de onoare
Nu, trebuia să continue
Nu ştiu
Nu mă interesează

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Judetean

Publicitate

Consiliul Judeţean Botoşani - Proiect de buget pe anul 2012

Hotarari Consiliul Judetean

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2012

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani prezintă proiectul bugetului propriu judeţean pentru anul 2012, astfel:

                                                                                                                                         -      mii lei -

A.VENITURI – TOTAL,

                  din care:

337.406

 1. 1.           Venituri proprii, TOTAL

din care:

28.809

- impozit pe profit de la agenţi economici

47

- impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane fizice

15

- impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice

420

- taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

303

- venituri din concesiuni şi închirieri

1.010

- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

5

- alte venituri

17

- alte transferuri voluntare

26.988

- subvenţii de la alte bugete locale pentru instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap

4

2. Cote defalcate din impozitul pe venit

12.161

3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

5.413

4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor

46.642

5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri

1.282

6. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

16.395

7. Subvenţii, TOTAL,

     din care:

57.272

- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale (propuneri)

726

- subvenţii din bugetul de stat  şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea spitalelor (propuneri)

10.096

-  -subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale

4.195

- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (propuneri)

41.655

- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole

600

8. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări – Total,

    din care:

141.381

- sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

5.367

- sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

86.380

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii proiectelor finanţate din FEN postaderare

49.634

9. Sume din excedentul bugetelor locale utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

28.051

B. CHELTUIELI - TOTAL,

        din care:

337.406

CAP. 51.02 – Autorităţi executiv – Total,

   din care:

5.510

- cheltuieli de personal

4.510

- bunuri şi servicii

1.000

   pentru:

 

- Consiliul Judeţean Botoşani

5.510

CAP. 54.02 – Alte servicii publice generale – Total,

    din care:

1.240

- cheltuieli de personal

1

- bunuri şi servicii

30

- transferuri către instituţii publice

709

- fond de rezervă bugetară

500

         pentru:

 

- Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Botoşani

10

- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani

21

- Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Botoşani

709

- Fond de rezervă bugetară

500

CAP. 55.02 – Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi – Total,

   din care:

4.311

- dobânzi aferente împrumuturilor interne directe

4.311

      pentru:

 

- Consiliul Judeţean Botoşani

4.311

CAP.60.02 – Apărare – Total,

  din care:

1.020

- bunuri şi servicii

250

- cheltuieli de capital

770

    pentru:

 

- Centrul Militar Judeţean Botoşani

250

- Consiliul Judeţean Botoşani

770

CAP. 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională – Total,  din care: 

186

- cheltuieli de personal

11

- bunuri şi servicii

175

      pentru:

 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani

186

CAP.65.02 – Învăţământ – Total,

    din care:

20.095

- cheltuieli de personal

6.400

- bunuri şi servicii

994

- asistenţă socială

12.568

- alte cheltuieli (burse)

8

- cheltuieli de capital

125

     pentru:

 

- Şcoala de Arte şi Meserii „Ion Pillat” Dorohoi

3.697

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Botoşani

2.277

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani

1.579

- Program Guvernamental „Lapte + Corn” şi implementarea „Programului privind consumul de fructe în şcoli”

12.532

- Alte cheltuieli în domeniul învăţământului

10

CAP.66.02 – Sănătate - Total,

  din care:

40.255

- transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale

726

- subvenţii din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în spitale

10.096

- transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în spitale

1.784

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambrsabile postaderare

25.019

- reparaţii capitale

2.630

    pentru:

 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa

395

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău

186

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

145

- Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga

208

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani

11.672

- Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani”

26.502

- Reparaţii capitale „Imobil Strada Puşkin nr.2-4 din Municipiul Botoşani (Casa Garabet Ciomac”)

2.630

CAP.67.02 – Cultură, recreere şi religie - Total,

   din care:

16.993

- cheltuieli de personal

995

- bunuri şi servicii

480

- transferuri pentru instituţiile publice

4.700

- contribuţii la salarizarea personalului neclerical

2.828

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

7.985

- cheltuieli de capital

5

         pentru:

 

- Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani

1.480

- Muzeul Judeţean Botoşani

1.450

- Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor”

1.250

- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani

450

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Botoşani

500

- Memorialul Ipoteşti -  Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”

1.050

- Culte religioase

2.828

Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului Botoşani”

7.985

Cap.68.02 – Asigurări şi asistenţă socială – Total,       din care:

78.030

- cheltuieli de personal

18.719

- bunuri şi servicii

7.610

- asistenţă socială

41.655

- cheltuieli de capital

700

- transferuri pentru instituţii publice

1.050

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

8.296

       pentru:

 

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa

550

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău

300

- Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

200

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, din care:

- Proiect „Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din localitatea Adăşeni, judeţul Botoşani”

- Proiect „Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament Prietenia Botoşani”

- Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani, judeţul Botoşani

75.420

 

2.222

 

 1.879

 

4.195

- Consiliul Judeţean Botoşani

1.560

CAP. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Total,

   din care:

1.134

- bunuri şi servicii

837

- cheltuieli de capital

297

- Consiliul Judeţean Botoşani

1.134

CAP.74.02 – Protecţia mediului - Total,

   din care:

126.625

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare,

100.148

- cheltuieli de capital

26.477

       pentru:

 

- Consiliul Judeţean Botoşani – Proiect „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”

100.148

– Rambursare TVA ISPA

26.477

CAP.80.02 – Acţiuni generale, economice şi de muncă - Total,

    din care:

2.525

- alte transferuri curente interne

2.525

- Consiliul Judeţean Botoşani,

      pentru:

2.525

- Cotizaţie A.D.I. „Aqua” Botoşani

155

- Cotizaţie A.D.I „Ecoproces” Botoşani

58

- Cotizaţie A.D.I. „Euronest” Iaşi

39

- Cotizaţie U.N.C.J. din România

81

- Cotizaţie A.D.R. Nord-Est Piatra Neamţ

559

- Cotizaţie B.R.C.T Suceava

150

- Contribuţie la  Proiectul „Achiziţionare de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă acordării asistenţei medicale de urgenţă şi primului ajutor calificat”

1.483

CAP.83.02 – Agricultură şi silvicultură - Total,

   din care:

600

- transferuri pentru instituţiile publice

600

      pentru:

 

- Camera Agricolă Botoşani

600

CAP.84.02 – Transporturi - Total,

    din care:

38.882

- cheltuieli de personal

1.000

- bunuri şi servicii

500

- rambursări de credite interne garantate

1.200

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

36.182

        pentru:

 

- Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani

1.500

- Consiliul Judeţean Botoşani

37.382

      pentru:

 

- Proiect „Modernizare DJ 294B Mihălăşeni DN 24C”

202

- Proiect „Modernizare DJ 291D Km 18+000 - 31+000 Cristineşti-Suharău-Oroftiana”

35.980

 

 

 

 


 
 
Vizualizari: 4585. |   Noteaza articolul :
 • Currently 0.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: În faţa unor vehicule care transportă materiale atât de preţioase pe drumurile noastre naţionale, până şi maşina poliţiei se dă deoparte.
  Parerea mea:
  Program Filme CineGlobe
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: -8°C.
  La noapte: -5°C.
  Maine: -2°C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6646 lei
  USD:   3,7833 lei

  Chestionar

  Dacă aţi fi în conducerea ţării care ar fi primele măsuri pe care le-aţi lua în 2012 pentru redresarea economiei?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate National
  Economic International Sport Editorial Puls Ultima ora Joburi
  Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Judetean