Prima pagina:

prima pagina

Sondaj: Credeţi că alianţa USL va reuşi să reziste până la finalul mandatului de patru ani?
Da
Nu
Nu ştiu
Nu mă interesează

Comentarii »
Sondaje vechi »

Autentificare: Autentifica-te cu Facebook

sau
foloseste contul creat pe site-ul Monitorul
Tine-ma minte
Am uitat parola
Inregistrare
Newsletter:

Abonează-te la newsletter-ul nostru zilnic.

Detalii »

Contact: Aleea Mihail Kogalniceanu 4 , Botosani
Telefon:
0231 515053
Fax
0231 515130
E-mail: monitorul(a) monitorulbt.ro
polivalenta
pressshop
Coalitia pentru o presa curata


« Alte stiri din categoria Hotarari Consiliul Judetean

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani, însoţit de Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani

Hotarari Consiliul Judetean

Nr. 2777 din 20.02.2013

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, prezintă în continuare:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”, însoţit de Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani.

Documentaţia „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani” poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Botoşani la adresa www.cjbotosani.ro secţiunea „Proiecte în dezbatere publică” sau la Instituţia Arhitectului Şef din Mun. Botoşani, Calea Naţională nr. 58.

 Propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. privind proiectul de hotărâre prezentat vor fi depuse în scris la Registratura Consiliului Judeţean Botoşani (camera nr. 5), până la data de 04.03.2013.

  

PREŞEDINTE,

FLORIN ŢURCANU

________________________________________________________

PROIECT

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei „ Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ________ 2013,

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean privind aprobarea documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”,

având în vedere:

- Avizul nr. 40 din 11.07.2012 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

- Avizul Unic nr. 1 din 25.01.2013 emis de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

- Raportul de specialitate nr. 2315 din 11.02.2013 al Instituţiei Arhitect Şef;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,

în conformitate cu prevederile art. 42, art. 56 alin. (1), (4), (7) și pct. 3 din Anexa 1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4-7 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010, precum și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

în temeiul art. 91 alin (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,

 

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1 Se aprobă documentaţia „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Termenul de valabilitate al documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani” este de 10 ani. 

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Instituţia Arhitect Şef şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        

 

                             PREŞEDINTE,                                          Avizat pentru legalitate:

                                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                           Florin ŢURCANU                                   Marcel Stelică Bejenariu

 

 

Botoşani, Nr.______din_______ 2013

__________________________________________________________________________________

         ROMÂNIA                                                                             ANEXA

JUDEŢUL BOTOŞANI                                               la Hotărârea nr.____ din ______ 2013

 

 ACTUALIZAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI

  

            STRUCTURA DOCUMENTAŢIEI:

 

PARTEA I

A. Piese scrise:

- Identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi  disfuncţionalităţilor

  Analiza situaţiei existente şi studii de fundamentare

- Cartograme

 

PARTEA a II - a

            A. Piese scrise:

            - Diagnostic prospectiv şi general

              Evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea anticipată

            Vol. I  - Memoriu Tehnic General

            - Diagnostic prospectiv şi general

              Evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea anticipată

            Vol.II - Cartograme

           

            B. Piese desenate:

1.1     Mediu

2.1    Reţeaua de localităţi

3.1a  Infrastructuri tehnice ale teritoriului - Căi de comunicaţii

3.1b  Infrastructuri tehnice ale teritoriului - Edilitare

4.1    Structura activităţilor şi zonificarea teritoriului

5.1    Context teritorial

 

PARTEA a III - a

            A. Piese scrise:

            - Propuneri

               Memoriu Tehnic şi Cartograme

           

            B. Piese desenate:

1.2     Mediu

2.2.   Reţeaua de localităţi şi populaţia

3.2a  Infrastructuri tehnice ale teritoriului - Căi de comunicaţii

3.2b  Infrastructuri tehnice ale teritoriului - Edilitare

5.2    Context teritorial

            SINTEZA

            Memoriu

            STUDII DE FUNDAMENTARE

 1. Stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural
 2. Evoluţia funcţiilor economice şi a cerinţelor în domeniul forţei de muncă
 3. Starea actuală a factorilor de mediu şi problemele de mediu relevante pentru acest plan
 4. Evoluţia populaţiei
 5. Riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu
 6. Valorificarea potenţialului turistic şi organizarea circulaţiei
 7. Evoluţia istorică şi culturală

 

          PREŞEDINTE,                                                            Avizat pentru legalitate:

          Florin Ţurcanu                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                                                  Marcel Stelică Bejenariu 

_____________________________________________________________________________________

 

E X P U N E R E    DE     M O T I V E

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri,

                Supun atenţiei dumneavoastră spre aprobare documentaţia „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”, în conformitate cu prevederile art. 42, art. 56 alin. (1), (4), (7)  şi pct. 3 din Anexa 1 la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

            Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului. Prevederile planului devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.

            Planul de amenajare a teritoriului judeţean se reactualizează periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi programele de dezvoltare ale judeţului.

            Documentaţia „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”

a fost elaborată de către Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ Ion Mincu ” Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting Bucureşti şi este însoţită de :

- Avizul nr. 40 din 11.07.2012 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

- Avizul Unic nr.1 din 25.01.2013 emis de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

- Avizele Organismelor centrale şi teritoriale interesate.

În conformitate cu Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/30.12.2012, pentru elaborarea P.A.T.J. Botoşani informarea şi consultarea publicului a fost organizată în corelare cu legislaţia de mediu. Instituţia Arhitect Şef a elaborat Raportul informării şi consultării publicului nr. 2072 din 08.06.2013.

                Faţă de cele prezentate, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Botoşani”.

 

PREŞEDINTE,

Florin ŢURCANU

 
 
Vizualizari: 3821. |   Noteaza articolul :
 • Currently 0.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Comentarii

Monitorul de Botosani nu este responsabila juridic pentru continutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

  Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!

  Autentificare:
  Am uitat parola
  Inregistrare
  Tine-ma minte
  Poza Zilei: Câţi nu visează la o aducţiune cu apă. Unii însă beneficiază de ea fără să o solicite. Ba chiar li se dărâmă şi gardul ca să li se pună ţevile în grădină.
  Parerea mea:
  Program Filme CineGlobe
  Diverse: Horoscop

  Vremea:
  Acum: -8°C.
  La noapte: -5°C.
  Maine: -2°C. Detalii »

  Curs valutar:
  EUR:   4,6646 lei
  USD:   3,7833 lei

  Chestionar

  Dacă aţi fi primarul municipiului Botoşani, ce măsuri aţi lua în problema câinilor maidanezi?

  Raspunsuri »
  Chestionare vechi »
  Sumarul editiei:
  Actualitate
  National Economic International Sport Editorial Puls Ultima ora
  Joburi Bancul Zilei Mozaic Monitorul femeilor Hotarari Consiliul Judetean