Turnătoria va fi legiferată – Virgil COSMA, jurnalist

În țara în care peste 300.000 oameni, majoritatea intelectuali și reprezentanți vrednici ai clasei de mijloc, atât din rural cât și din urban, au murit în chinuri și umilințe la Canal și în lagăre de muncă forțată, turnați de vecini zeloși și așa ziși prieteni, în țara în care timp de 45 ani oamenii obișnuiți își puteau pierde locul în școală, locul de muncă și chiar libertatea dacă se găsea câte un delator – și se găsea, mai mereu – care să toarne cu înflorituri și adaosuri picante vreo presupusă atitudine anti-comunistă, ei bine, în această țară o mână de mimi inconștienți ai unor legi din Occident vor să legifereze turnătoria.

Și nu sunt niște bezmetici de pe la vreun ONG de extremă stângă, ci parlamentari cu acte în regulă. Un proiect de lege recent depus la Camera Deputaților de către 39 de parlamentari USR și unul de la PNL urmărește instituirea așa-numiților „avertizori”, care să dea în primire orice încălcare a legii, săvârșită deja sau susceptibilă că se va săvârși, la nivelul companiilor de stat și private, precum și în alte entități juridice de drept public sau privat. Au găsit, tot prin traducere ad-hoc a noii limbi de lemn de la Bruxelles, acest termen pretențios-elegant: se va numi „avertizor de integritate”.

Proiectul de lege prevede, printre altele, ca fiecare firmă și instituție să pună la dispoziția acestor avertizori canale de raportare interne, să întocmească registre de raportare, să facă periodic o statistică a acestora și să le păstreze minimum cinci ani. Pe plan național, potrivit noului act normativ, se va înființa în cadrul Agenției Naționale de Integritate (ANI) un serviciu specializat, care să primească aceste rapoarte cu privire la prezumtivele încălcări ale legii. Turnătorii vor fi exonerați de răspundere și apărați, fără excepție, de la orice formă de represalii. Legea prevede inclusiv delațiunile anonime.

Nu mai spun că prin acest abuz legiferat statul va putea să intre cu bocancii în viața firmelor private, căci totul se va centraliza la ANI. Avertizorul va avea trei modalități de a face delațiuni: „Raportarea internă”, făcută la nivelul întreprinderii de stat sau private, „Raportarea externă”, adică sesizarea ANI sau a altor structuri ale statului, dar și „Divulgarea publică”. Aceste raportări se realizează fie prin canale interne de raportare, existente în cadrul entității juridice, fie prin canalele externe de raportare, fie prim mass-media, sindicate, patronate, ONG-uri sau Comisii parlamentare.

Autorii acestei propuneri legislative descriu și ce trebuie să conțină această raportare. Mai exact, trebuie menționate numele, prenumele, datele de identificare ale avertizorului, entitatea juridică în care a avut loc încălcarea legii, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, precum și probele raportării. În textul de lege se menționează și că, în cazul în care raportarea este anonimă, ea poate fi făcută prin intermediul unui avocat, care are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului.

Inițiatorii acestei propuneri legislative invocă obligația transpunerii în legislația românească până la 17 decembrie curent a unei directive a Parlamentului European privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Încă nu se face vorbire despre eventualele recompense de care ar putea beneficia avertizorii-turnători, dar este posibil să apară și așa ceva. Cei care au prins regimul comunist și le reamintesc prea bine: bani, bunuri materiale, înlesnirea ascensiunii sociale și altele. Legea nu a intrat în dezbateri, dar când se va întâmpla, va trebui să avem curajul să-i spunem dragei Uniuni că, având în vedere trecutul recent al țării noastre, parafrazându-l pe Lascăr Catargi, la noi „aiasta nu sî poati” sau, cel puțin, nu în această formă.

Deja ai votat!