PRIMARII BOTOŞANIULUI – „Am făcut din Ibăneşti o comună europeană”

0

Romică Magopeţ, primarul comunei Ibăneşti, susţine că scopul administrației este să aducă dezvoltare, iar el are din plin sprijinul consătenilor pentru toate proiectele.

 

 – Reporter: Aţi ajuns la al şaselea mandat în administrație. Care este secretul acestei îndelungi activităţi în fruntea comunităţii?

– Romică Magopeţ, primar Ibăneşti: Comuna Ibănești este o flacără vie a Luminii ce arde veșnic în Timp. Activitatea administrativă, culturală și educațională se constituie într-un ecou desăvârșit al dezvoltării continue, împletind sfânta tradiție strămoșească cu modernismul european. Acest ORIENT IBĂNEȘTI va fi o permanentă sursă de inspirație cu calități sacre care va dăinui mereu Deasupra Timpului! Adevărul, Munca și Credința sunt elementele principale de-a lungul tuturor timpurilor.

Aș putea spune că o societate sănătoasă este aceea unde semenii se implică activ în lucrarea de construire. Astfel încât, îndelunga mea activitate cred că se datorează în primul rând sprijinului tuturor consătenilor. Mandatele înseamnă responsabilitate, eficiență și chiar sănătate. Înseamnă să ne depășim limitele mereu, să ne mărim universul și să ajutăm. Oamenii alcătuiesc societatea: sunt oameni care fac ca lucrurile să se întâmple, oameni care acceptă și oameni pe care nu-i interesează. Primarii fac ca lucrurile să se întâmple. Dovada sunt mandatele. Nu este recunoaștere mai mare decât sufragiul popular. Dar răspundem, și nu puțin.

Care erau problemele comunităţii, atunci când aţi câştigat primul mandat de primar?

– Problemele comunitare apar frecvent, indiferent cât am încerca să facem lucrurile frumos și cu prisosință, astfel încât nu mi s-ar părea în ordine să aduc în discuție problemele trecutului. Pot spune că până a avea forma actuală, Ibăneştiul a suferit transformări profunde în decursul anilor, iar aceste modificări continuă să apară datorită proiectelor în derularea pe care le avem.

Cum a evoluat comuna în ultimii ani?

– Am dezvoltat vizibil Ibăneștiul, iar în continuare am început o serie de lucrări în infrastructura localității, lucrări care trebuie realizate pentru noi. Administrația este cea care ajută și asistă Ibăneștiul în progres. Rolul meu este de a crea noi standarde și etaloane – rol pe care l-am îndeplinit. Am depus toate eforturile și priceperea pentru a fi demn de încrederea ibăneștenilor. Am menținut unitatea comunei și am încercat să păstrez linia istoriei măreață. O comună unită este o comună puternică. Obiectivul meu a fost redarea speranței și menținerea unității. Avem nevoie de o comună puternică și sigură pe destinul ei. Suntem oamenii acestui moment care dăm încredere și speranță ibăneștenilor. Noi am construit câteva clipe de istorie. Am îndemnat la fapte bune și am condus în lupta pentru OM-pentru BINE.

Localitatea a primit statutul de Sat european.

– Ibăneștiul este astăzi un Sat european, o localitate a schimbării. Nu există alt loc mai reprezentativ pentru noi. Chiar dacă suntem europeni, această localitate va rămâne simbolul apartenenței la neam şi la valorile noastre caracteristice. Sunt mândru că am făcut din Ibăneşti o comună europeană!

Vă rog să ne prezentaţi principalele proiecte implementate în comuna Ibăneşti.

– Toate proiectele pentru care am muncit și le-am adus la bun sfârșit le-aș considera importante. Aș putea începe însă, cu primul proiect realizat, respectiv „Modernizare drumuri sătești DS322, DS482, DS1099 Dumbrăvița-Ibănești”, finalizat în anul 2007, cu sprijinul programului de finanțare SAPARD. A urmat asfaltarea drumului public pe segmentul intersecție DJ291-Centrul comunei Ibănești, 1,488 km. Una dintre cele mai însemnate clădiri, respectiv sala culturală din satul Dumbrăvița, a fost finalizată în anul 2017, fiind o construcție de suflet, cu multe simboluri. Modernizarea drumului comunal DC81 în localitatea Ibănești, pe o lungime de 1,414 km, o pot considera de asemenea unul dintre principalele proiecte. Scena fixă din satul Ibănești, proiect finanțat prin FEADR, cu o valoare a investiției de 452.851,22 lei cu TVA, reprezintă o altă investiție însemnată. Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești, proiect în lucru, alcătuit din captarea apei, tratarea și imaginizarea acesteia, distribuția apei și rețeaua de canalizare. În cadrul investiției s-a propus și realizarea unei stații de epurare. Refacerea podețelor în comuna Ibănești, proiect finanțat prin PNDL II și buget local, a fost esențial pentru siguranța localnicilor, fiind finalizate patru podețe. Ultimul proiect finalizat a fost „Modernizare drumuri de interes local în localitățile Ibănești și Dumbrăvița” fiind asfaltate drumurile pe o distanță de 4,175km. Alte investiții importante sunt achiziționarea unui buldoexcavator, construirea și modernizarea școlilor și a centrelor de zi. Fiecare obiectiv pe care îl realizez este o introducere și o rămânere definitivă în TIMP.

Aveţi investiţii în derulare? Care sunt acestea?

– Există investiții în derulare, respectiv înființarea rețelei de apă și canalizare, modernizarea Grădiniței din Dumbrăvița, cât și modernizarea iluminatului public.

Obiectivul nostru central este Bunăstarea și dezvoltarea comunei. Suntem apărătorii democrației, apărătorii legii și a drepturilor cetățenilor. Avem menirea să-i reprezentăm corect. Ibăneștiul este dinamic, are spirit, iar noi avem respect pentru opinii. Avem obligația să construim un Ibănești pe care tinerii să îl merite!

Aveţi agenţi economici în comună?

– Comuna Ibănești este dezvoltată și din acest punct de vedere, pentru că există în localitate numeroși agenți economici cu activități în domenii precum: comerț, industria și prelucrarea laptelui, fermieri, producerea materialelor de construcții, servicii auto.

Câţi localnici au un loc de muncă?

– Un procent de aproximativ 10% din numărul locuitorilor comunei Ibănești sunt angajați.

Cum se prezintă infrastructura şcolară din comuna Ibăneşti?

– Îmbunătăţirea calitativă a învăţământului, promovarea unui învăţământ modern, asigurarea de condiţii optime pentru elevii noştri au reprezentat şi reprezintă obiective primordiale pentru Consiliul Local Ibăneşti. Drept mărturie stau proiecte ample de dezvoltare şi modernizare a şcolilor din comună realizate în fiecare an. În satul Ibănești am construit școala cu clasele I-IV, a fost modernizată școala „Ștefan cel Mare” și a fost construită grădinița cât și Centrul de Zi. Școala „Mihail Sadoveanu” din satul Dumbrăvița a suferit numeroase modernizări și, la fel ca în satul Ibănești, am construit Centrul de Zi pentru copiii dumbrăvițeni. În prezent, modernizăm grădinița din satul Dumbrăvița.

– Au avut şcolile din comună proiecte de colaborare internaţională?

– Au existat și încă există în comună parteneriate internaționale, cu ajutorul programului UE Erasmus. Țările cu care am colaborat au fost Franța, Polonia, Turcia, Bulgaria, Albania. Chiar dacă pandemia ne-a împiedicat fizic să continuăm activitățile, acestea nu au încetat să continue în mediul online.

– De asemenea, există parteneriate internaționale între comuna Ibănești și localitatea Riaille din Franța. Adoptat în anul 2007, protocolul constă în susținerea unor schimburi de experiență, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, asigurarea de sprijin reciproc, cât și înfrățirea localităților.

– Ce ne puteţi spune despre starea drumurilor?

– În prezent, starea drumurilor în comuna Ibănești este una bună. Continuăm să acordăm o prioritate deosebită acestui domeniu de dezvoltare, întrucât reprezintă visul multor cetățeni, astfel încât ne propunem să aducem starea drumurilor într-un stagiu mai bun.

Cum a fost pentru comunitate acest an de pandemie? Cum aţi reuşit să gestionaţi problemele?

– Prevenirea și atenuarea infecţiei Covid-19 au determinat o grijă pe care am resimțit-o în fiecare zi. În comuna Ibănești am reușit să gestionăm această pandemie, astfel încât situația nu a fost critică, sperând să nu ajungem în această situație. Pot susține că suntem un caz fericit din acest punct de vedere, în comparație cu alte localități. Planurile de măsuri aplicate precoce, hotărârile de Consiliu Local privind gestionarea pandemiei, implicarea poliției locale, comunicarea cu cetățenii în mediul online și cu ajutorul afișelor au determinat limitarea bolii Covid-19. Am acordat, de asemenea, produse de mare necesitate în perioada pandemică (măști, dezinfectanți), în special persoanelor vârstnice, singure, cu handicap sau cu o situație financiară precară.

– Ce proiecte aţi pregătit pentru exerciţiul financiar european 2021-2027?

– Dezvoltarea este scopul administrației, de aceea pentru perioada 2021-2027 am pregătit un număr de 23 de proiecte. Acestea vizează: Distribuția gazelor naturale în comuna Ibănești; Modernizare drumuri comunale și sătești în sat Ibănești (Măgura și DS723) în sat Dumbrăvița (adiacente DC80); Iluminat public; Eficiență energetică în școli; Construire parcări; Extindere rețea de apă și canalizare; Reabilitare/construcție podețe; Cabinet medical școlar; Ameliorarea terenurilor degradate din comuna Ibănești; Realizarea lucrărilor de cadastrare a comunei Ibănești; Modernizare și dotări cabinet medical uman; Construire Cămin Cultural Ibănești; Construire bază sportivă multifuncținală în localitatea Dumbrăvița; Construire/modernizare piață; Înființare de spații verzi în comună și spații de agrement; Construire și dotare bibliotecă comunală; Modernizare și extindere pentru sediul Primăriei; Achiziție utilaj și accesorii pentru prestarea de servicii de gospodărire comunală; Eficientizarea activităților din cadrul aparatului administrativ; Îmbunătățirea serviciilor oferite către cetățenii din comuna Ibănești; Actualizare PUG Ibănești; Asfaltare drumuri de interes local în comuna Ibănești; Achiziția de echipamente electronice necesare Școlii „Mihail Sadoveanu”, Dumbrăvița.

În final, ce le transmiteţi cetăţenilor comunei?

– Ibăneştenilor le doresc să fie uniţi, să se respecte unii pe alţii, să se înţeleagă şi să urmeze calea educaţiei şi a implicării. Acest ţinut este binecuvântat pentru că dumneavoastră aţi oferit mult, aţi suferit, aţi făcut sacrificii, dar aţi rezistat. O viaţă mai bună alături de semeni este posibilă atunci când fiecare respectă, în egală măsură, valorile şi legile societăţii, când fiecare e capabil să-i respecte pe ceilalţi, fără nicio deosebire, când fiecare îşi cunoaşte drepturile, dar şi responsabilităţile pe care acestea le implică. Cu toţii avem o misiune: de a ne uni forţele şi de a lucra eficient! Rostul meu este de a sluji această comună frumoasă! Vă mulţumesc că m-aţi învăţat să fiu instruit, tolerant şi altruist.

 

Deja ai votat!