3 − 1 =

A password will be e-mailed to you.

Artur Gorovei reproduce şi o altă pecete a târgului, aplicată pe un document din 4 mai 1831, din Colecţia Dombrowoski, observând că ea diferă de aceea din 1780, semnalată de Iorga şi fotocopiată şi în monografia din 1926 a Botoşanilor. Picioarele calului şi capul acestuia au poziţii diferite faţă de biserică, într-o pecete se vede doar un picior al balaurului (ele sunt, de fapt, două, dar celălalt, fiind în plan secund, este suprapus de cel din primul plan) etc. Aşadar, până în 1831 se folosiseră patru peceţi închipuindu-l pe Sf. Gheorghe, neidentice una cu cealaltă, diferenţiate prin modul de reprezentare a unora dintre amănunte. În schimb, pe o scrisoare din 20 ianuarie 1832, a „Obştiei” târgului Botoşani către Divanul Împlinitor al Cnejiei Moldovei, s-a aplicat în fum, primul dintre specimenele acestor peceţi, cel din 1780, reprodus de Artur Gorovei. Deşi starea peceţii aplicată pe actul din 1832 este destul de proastă, cercetarea sa atentă nu lasă loc la interpretări: este aceeaşi cu pecetea aplicată pe documentul din 1780.

În 1832 se schimbă din nou pecetea, urmare a adoptării Regulamentului Organic, prin care se dă o nouă organizare administraţiei comunale din oraşele Moldovei. Acest din urmă sigiliu, aplicat pe un document din 25 iulie 1832 (coroana ce timbrează scutul seamănă izbitor cu o coadă răsfirată de păun!) este diferit radical faţă de stemele municipale ale târgului Botoşani. Noua emblemă este o coasă, aşezată în câmp în poziţie oblică, lama fiind orientată spre dreapta, coasa fiind încadrată într-un scut dreptunghiular central, având în registrul de jos menţionat anul 1832. Scutul este timbrat de o coroană închisă, din stânga căreia, în exergă, începe legenda cu următorul conţinut: „PECETE SFATULUI MUNIŢIPAL DE BOTOŞENI”. Scutul timbrat este susţinut de doi delfini afrontaţi. Noua pecete este întrucâtva asemănătoare cu cea a Judecătoriei ţinutului Botoşani, aplicată pe un act din 5 martie 1832. Coasa este figurată tot într-un scut dreptunghiular, timbrat de o coroană deschisă, cu cinci fleuroane, terminată cu glob crucifer. Scutul este flancat la dextra de o cunună de spice, iar la senestra de o mlădiţă de copac. Pe coroană, cu litere latineşti, scrie, „LEX”. În scut se află o balanţă susţinută de o senestroseră. Legenda acestei peceţi ovale este: „PECETE GIUDICĂTORIE ŢINUTULUI BOTEŞAN 1832”.

Foarte apropiată de această reprezentare este pecetea ţinutului Botoşani, aplicată pe un document din 2 septembrie 1832 şi a cărui legendă o citeşte greşit Artur Gorovei (citită corectă legenda este următoarea: „PECETE GIUDICĂTORIE ŢINUTULUI BOTEŞAN”). Singura diferenţă este că la această pecete coroana este perlată în interior cu cinci perle care înlocuiesc cuvântul „LEX”.

 

Prof. dr. Daniel BOTEZATU

 

Pecetea de pe doc. din 4 mai 1831

 

Pecetea de pe doc. din 20 ianuarie 1832

 

”Pecetea Sfatului munițipal de Botoșeni

(25 iulie 1832)

 

 

Pecete Giudicătorie Ținutului Boteșan

(2 septembrie 1832)

 

 

Apreciază calitatea articolului

6 VOTURI - MEDIE: 4,33
O stea2 stele3 stele4 stele5 stele
Încarc...