seven + 6 =

A password will be e-mailed to you.

Pe 22 mai a debutat perioada de înscriere a candidaţilor pentru concursul de titularizare. Potrivit calendarului de organizare a acestui concurs naţional, înscrierile se fac în perioada 22 – 29 mai, inspecţiile la clasă fiind programate în perioada 3 – 28 iunie.

Calendarul de titularizare actualizat este următorul:

22 – 29 mai: Înscrierea la concursul de titularizare – Înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor de înscriere la titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019; depunerea dosarelor de către profesorii titulari în vederea soluționării reducerilor de activitate apărute în perioada aprilie – mai 2019

23 – 30 mai: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar

În perioadele: 30 – 31 mai; 10 – 12 iulie pentru absolvenții promoției 2019/absolvenții 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs

În mod excepţional, absolvenții promoției 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenții promoției 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

3 iunie: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

3 – 28 iunie: Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

17 iulie: Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie: Afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie: Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie: Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie: Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minim 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Apreciază calitatea articolului

EVALUAȚI ARTICOLUL -
O stea2 stele3 stele4 stele5 stele
Încarc...