Din Patrimoniul Memorialului Ipotești – Prescript verbal de delimitare, semnat de Gheorghe Eminovici

0

Când, în martie 1849, se publica darea în arendă a mai multor moșii ale răposatului consilier de curte și cavaler Costachi Balș, printre care și Dumbrăvenii, Gheorghe Eminovici era prins în afacerile sale, multe și încâlcite din perspectiva zilei de azi, dar necesare și, probabil, clare, pentru el însuși: arenda moșiei Durnești; banii și vedrele de rachiu din antrepriza sa cu Moisă Mihel; datoriile către Eufrosinia Petrino pentru moșia Ipotești; vânzarea unei dughene din Botoșani și a moșiei Orășeni; banii dați cu împrumut lui C. Bobeică și, poate, altele, pe care istoria scrisă nu le-a reținut. Dumbrăvenii, unde venise Gheorghe Eminovici în 1829, rămâneau, pentru un timp, în trecutul său și nici nu prezentau, probabil, perspectiva arendării, așa cum fusese în cazul socrului său, Vasile Iurașcu, care arenda Dumbrăvenii în 1827-1828 (poate, și mai devreme) și unde se născuse una dintre fiicele acestuia, Olimpiada.

Căminarul avea să revină însă de mai multe ori la Dumbrăveni. Una dintre reveniri i-a fost prilejuită de Reforma Agrară și de delimitarea proprietăților, pentru care semnează un „prescript care va sluji ca al doilea supliment la actul de delimitare”, păstrat astăzi în Fondul Documentar Ipotești.

Prescript verbal

Annul una mie opt suti șesi ḓăci și cinci luna octomvrii în doue-ḓăci și doue.

Fiindcă în actul de delimitare nu sʾau cuprins din care parti și din ce anumea pămîntu se si ei de la locuitori prisosul ce sʾar găsi la dînșii peste pămîntul ce le se cuvine lor după actul de constatare, apoi prin acestu se decide de cătră îmbii delegați, prin înțălegirea acum ca Dlu Ingineri la rădicarea în planul (…) ca prisosul ce lʾar găsi jumatate cel ce alaturea cu lanul proprietății de la Bursuceni pe marginea din sus, iară lungul din fanațîle boerești alaturea cu lanul pană la pădurea fagitului iar lățimea pe cît se vor îmbrăca falcile, iar cei altă jumatate se se ei din ogorale Dumbrăveniloru cotuna parăului iarași alăturea cu ogorale selagentilor (care acuma sunt lipite cătră lanul boeresc din Siminicea) iar lungimea din hațașul proprietății linie driaptă pănă în apa siretele, aceste sʾau ecspusu în acest prescript care va sluji ca al doilea supliment la actul de delimitare pentru cunoștința Dlui Ingineri, făcîndu-se în trei ecsemplare subscrise de îmbii delegați și care se vor legaliḓa de autoritatea respectivă.

  1. Eminovici Delegatu proprietății

Vasile Oborceanu, delegat comunei

Primăria comunei Dumbrăveni actul de față făcut fiind cu consînțîmîntul părților, fiindu sub adevăratile iscălituri se legaliḓaḓă de primarie.

Primari Costachi Căliniucu

Nr. 524”

Deja ai votat!