A început perioada de înscriere a copiilor în grădiniţe

0

Astăzi, 9 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, a început perioada de înscriere a copiilor în grădinţe. Această etapă urmează celei în care au fost reînscrişi copiii care deja sunt cuprinşi în învăţământul preşcolar, reînscrierea având loc în perioada 25 mai – 5 iunie. Înscrierea copiilor care nu au mai frecventat până acum grădiniţa se va derula în două etape, respectiv 9 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, a declarat că la nivelul judeţului Botoşani au fost aprobate 10.501 de locuri pentru preşcolari. „Nu se pune problema ca un copil să nu aibă loc în grădiniţă. Avem asigurate locuri pentru toţi copiii”, a declarat oficialul.

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România) – Înscriere la grădiniță 2020 – 2021.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice”, se arată într-un comunicat de presă transmis de conducerea ministerului.

În acelaşi comunicat se mai arată că, criteriile generale de departajare sunt următoarele: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Fără liste de preînscrieri în grădiniţe

Orarul înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Totodată, pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere, conducerile grădiniţelor vor mai posta pe site-ul unității de învățământ/inspectoratului şcolar şi, la vedere, informaţii vizând: capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Grădiniţele particulare trebuie să afişeze și informații privind statutul unităţii, respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

+1 -0
se încarcă...