Psiholog botoșănean declarat incompatibil de ANI

0

Un funcționar public din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Botoșani a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate (ANI).

Potrivit unui comunicat ANI, în perioada 2014 – 2020, aceasta „a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de consilier în cadrul Consiliului Judeţean Botoşani – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi funcţia de psiholog cu drept de liberă practică în cadrul unui cabinet individual, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003” (n.r. – legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei). Articolul invocat prevede: „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

Potrivit ANI, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Încetarea mandatului și constatarea definitivă a incompatibilității se va face de către instanța de judecată, consilierul în cauză având posibilitatea de a contesta decizia ANI.

Până în acest moment nu am primit raportul de evaluare a incompatibilității întocmit de ANI. Dacă după primirea acestui raport colega noastră nu va prezenta dovada contestării în instanță vom declanșa procedura disciplinară”, a declarat Dan Șlincu, directorul DGASPC Botoșani.

Deja ai votat!
se încarcă...