Botoşănenii îşi pot pregăti actele pentru a solicita ajutoare la încălzire

Începând cu 12 octombrie, Modern Calor primeşte de la botoşănenii care au locuinţele racordate la sistemul centralizat de termoficare cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2020-2021.

Cererile trebuie completate exclusiv de către solicitanți și vor fi depuse la Centrul de încasare și relații cu clienții, din strada Vârnav nr. 9 (lângă Școala 7).

Pentru a beneficia de ajutor, începând cu luna noiembrie 2020, clienţii Modern Calor trebuie să completeze cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului până cel târziu pe 6 noiembrie 2020.

Condiţiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor

Potrivit reprezentanţilor Modern Calor, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat familiile care au o singură locuinţă, un singur autoturism mai vechi de 10 ani, nu au terenuri intravilane (mai mari de 1000 de metri pătraţi în zona urbană, mai mari de 2000 de metri pătraţi în zona rurală), nu au depozite bancare mai mari de 3.000 de lei. Primesc acest ajutor familiile unde venitul net pe membru de familie este mai mic de 786 de lei pe persoană. La două persoane, venitul familiei nu trebuie să depășească 1.572 de lei, la trei persoane venitul familiei nu trebuie să depășească 2358 lei, în timp ce în cazul familiilor cu patru persoane, venitul nu trebuie să depășească 3144 de lei. În cazul persoanelor singure, suma maximă până la care se acordă ajutorul este de 1.082 de lei net de persoană.

Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei, certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani, certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ, adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora, hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.

Veniturile se dovedesc cu: adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, talon de şomaj, talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii, talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii, adeverinţă eliberată de Casa de Pensii din care să reiasă dacă solicitantul de ajutor de încălzire figurează cu dosar.

Deja ai votat!