„Şcoala pentru toţi copiii”, proiect de monitorizare a segregării şcolare

0

În luna aprilie 2021 se va desfășura programul de capacitare a ONG-urilor beneficiare ca watchdog în monitorizarea segregării în educație și în realizarea de acțiuni de advocacy la nivel local, județean, național şi european.

„Școala pentru toți copiii!”-II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului – CADO în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea practicilor instituționale în aplicarea legislației de prevenire și combatere a segregării și discriminării rasiale datorită acțiunilor de watchdog, monitorizare și advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica și raporta discriminarea elevilor romi în educație sub forma segregării.

Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) a finalizat  concursul de selecție a 7 ONG-uri active în județele Brașov, Cluj, Constanța, Ialomița, Maramureș, Mureș și Prahova în vederea capacitării ca watchdog în monitorizarea segregării în educație și în realizarea de acțiuni de advocacy la nivel local, județean, național si european pentru apărarea și promovarea drepturilor copiilor la non-discriminare și educație de calitate.

Astfel, după participarea la cursurile de capacitare a câte doi membri din fiecare organizație beneficiară, aceştia vor lucra în cadrul proiectului pentru aproximativ cinci luni, ca monitori locali pentru investigarea și monitorizarea cazurilor de segregare, oferirea de servicii de consiliere juridică victimelor segregării/reprezentanților legali precum și alte activități care vor întări capacitatea lor ca watchdogs în domeniul non-discriminării.

Cele 7 ONG-uri selectate în cadrul proiectului ”Școala pentru toți copiii!-II”, pentru fiecare județ sunt:

Brașov – Asociația Aici pentru Tine;

Cluj – CENRES – Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava;

Constanța – Asociația Elevilor din Constanța;

Ialomița – RomaJust – Asociația Juriștilor Romi;

Maramureș – Asociația Young Roma Maramureș;

Mureș – Asociația Rază de Speranță;

Prahova – Asociația ”Agenția de Dezvoltare Comunitară Buzău.

Au fost depuse şase aplicații, iar în urma evaluării au fost selectate cinci ONG-uri pentru județele: Brașov, Ialomița, Maramureș, Mureș, Prahova. În județele Cluj și Maramureș unde nu au existat aplicații depuse, ulterior ONG-urile au fost selectate prin procedura de identificare și invitare directă.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Deja ai votat!
se încarcă...