Din Patrimoniul Memorialului Ipotești – file din manuscrisul lui Vasile Alecsandri, drama „Ovidiu”  

0

Venirea lui Vasile Alecsandri la ședințele Junimii era anunțată din timp și atunci – își amintește Iacob Negruzzi – junimiștii erau atât de mulți de nu mai încăpeau în odaie. „Aşa, de exemplu, Alecsandri a venit să ne cetească Dumbrava-Roşie, care ne-a făcut un mare efect, şi comedia sa Boieri şi ciocoi, care însă a fost ascultată cu mai puţină mulţumire. Tot asemenea, mai târziu, el s-a anunţat la mine în Iaşi pentru a ceti Fântâna Blanduziei, arătând însă că ar dori să fie şi doamne prezente la lectură, iar la Bucureşti în casa lui Maiorescu ne-a cetit la deosebite epoci piesele sale: Despot-Vodă, Ovidiu şi altele” (I. Negruzzi, Amintiri din Junimea, 2011, p. 106-107).

Titu Maiorescu consemnează exact data citirii dramei Ovidiu:

12/24 Dec. 1884 (…)

La masă, V. Alecsandri, al-de Negruzzi, M-me Costiescu et sa soeur Natalie Ghica, Al. Balș, Zizin Cantac[uzène]. Seara încă Theod. Rosetti și doamna (in total 12). Înainte, Alecsandri ne-a citit noua sa dramă «Ovidiu». Minunată. Mici îmbunătățiri [necesare]”.

Câteva file din manuscrisul dramei „Ovidiu” se află în Fondul Documentar Ipotești 

La a doua lectură, audiența a fost mare:

Dumineca 16/28 Dec. 1884.  (…)

Aseară, de la 8 pana la 12 1/2, a citit încă odată Alecsandri «Ovidiu» al său la noi, «Junimea» cu doamne, vre-o 80 de persoane cu totul, cred. Episcopul Melchisedek, era și prințul Handjér[l]y cu fiica sa și bărbatul ei G. Philippescu, Al. Lahovary cu doamna, ministrul Sturdza cu doamna, al-de Sevescu, al-de Candiano-Popescu, al-de Petroni, al-de C. Arion, al-de Culoglu, al-de Casimir, Argetoianu, al-de Valerian-Urșanu, Me Ghica cu Natalie Costieasca, al-de Mandrea, al-de Th. Rosetti, Mite, advocat Misir, Peucescu, G. Radu, Marian, Miclescu, Vârnav, V. Brătianu, Gion, Ventura, 2 studenți; Ghioroceanu și Nisipescu, Vlahuță, A. Balș, tânărul Davila, 2 Grant, Stemil, Chibici, Jacques Negruzzi, Poppini, Caloianu, Bianu, Gaster, Lubicz, Ollănescu, Babeș, Alduleanu, Făgărășanu, Me Duca-Canta, Nanu, Hermes, Jean Cerkez și doamna, preș[edintele de tribunal] Rădoiu, Alecsandri” (T. Maiorescu, Însemnări zilnice, II (1881-1886), București, p. 278-279).

La puțin timp după lectură, pe 9 martie 1885, la Teatrul Național, a avut loc premiera spectacolului, pus în scenă de Grigore Manolescu, care a jucat şi rolul principal.

În Fondul Documentar Ipotești se păstrează câteva file din manuscrisul dramei Ovidiu de  Vasile Alecsandri.

Ala Sainenco, Memorialul Ipotești

Deja ai votat!