Din Patrimoniul Memorialului Ipotești – file din revista „Familia”

0

Înființată în 1865, la Budapesta, de Iosif Vulcan, revista Familia a avut drept program răspândirea culturii române în Transilvania şi cultivarea limbii şi a conștiinței naționale.

Inițial, revista a avut pe frontispiciu subtitlul „Fóia enciclopedică şi beletristică cu ilustraţiuni”. De pe 16 decembrie 1868, are subtitlul: „Beletristica, scinție, arts, viéția sociala, moda”, iar de pe 4 octombrie 1870, adaugă și „Totu-odata organulu publicațiuniloru Societății pentru fondu de teatru națiunalu”. De pe 11 aprilie 1871, se suprimă subtitlul, care se păstrează pe copertă.

După ce publicase, pe 12 ianuarie 1866, în broşura „Lăcrămioarele învăţăceilor gimnăziaşti den Cernăuţi la mormântul preaiubitului lor profesoriu Arune Pumnul”, poezia La mormântul lui Aron Pumnul, Mihai Eminescu debutează în revistă – „Familia” numărul 6 din 25 februarie/ 9 martie1866 – cu poezia De-aş avea…

Iosif Vulcan însoțește textul lui Eminescu cu următoarea notă redacțională: „Cu bucuria deschidemu colónele fólei nóstre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice trimise noue, ne-a surprinsu plăcutu”.

Iosif Vulcan se va mândri „cu ziua aceea de 25 făurar a anului 1866, cînd a deschis coloanele sale tînărului necunoscut, căruia i-a tipărit nu numai lucrările de adolescență” (Perpessicius, p. 155).

În „Familia”, Eminescu va mai publica:

– în 1866: O călătorie-n zori (15 mai); Din străinătate (17 iulie); La Bucovina (14 august); Speranţa (11 septembrie); Misterele nopţii (16 octombrie);

– în 1867: Ce- ţi doresc eu ţie, dulce Românie (2 aprilie); La Heliade (18 iunie);

– în 1868: La o artistă (18 august); Amorul unei marmure (19 septembrie);

– în 1869: Junii corupţi (31 ianuarie); Amicului F. I. (30 martie);

– în 1883: S-a dus amorul (24 aprilie); Când amintirile (15 mai); Adio (5 iunie); Ce e amorul? (17 iulie); Pe lângă plopii fără soț (28 august); Și dacă (13 noiembrie);

– în 1884: Din noaptea (12 februarie).

Pentru textele din „Familia”, Eminescu primise în 1883 și „«întîiul onorar” din cariera sa de literat” (Perpessicius).

În patrimoniul Memorialului Ipotești se păstrează file din revista Familia.

Deja ai votat!