Stagii de practică pentru elevii de la liceul „Dimitrie Cantemir”, Darabani

Elevii liceului „Dimitrie Cantemir” Darabani vor beneficia de stagii de practică prin programul Erasmus+ “Noi oportunități de învățare și formare profesională”, în orașele Granada, Spania și Barcelos, Portugalia.

Mirela Străjeriu, profesor de limba engleză a liceului „Dimitrie Cantemir”, dar și responsabil de proiect, a precizat că „în perioada 10-28 mai 30 de elevi din clasa a XI-a de la profile tehnologice cum ar fi Mecanică și Textile, vor participa la aceste stagii de practică, iar aceștia vor fi însoțiți de patru profesori din cadrul liceului”.

Elevii din Darabani vor beneficia de stagii de pregătire practică în companii europene și își vor dezvolta cunoștințele, abilitățile si competențele profesionale generale și specifice timp de 3 săptămâni.

Proiect pentru motivarea elevilor

De asemenea, proiectul își propune ca la finalul participării elevilor aceștia să fie mai motivați, prestigiul liceului va crește, și încheierea de parteneriate.

Totodată, proiectul are ca obiectiv conștientizarea de către elevi, cadre didactice, părinți și factori economici a importanței mobilităților în formarea inițială a tinerilor prin informațiile primite prin diseminarea rezultatelor proiectului.

Scopul acestui proiect este să crească calitatea procesului de formare profesională inițială a elevilor de la profilele tehnologice, Mecanică, Industrie alimentară și Industrie textilă.

Acest aspect se va realiza prin asigurarea unor șanse egale la educație pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor în vederea finalizării studiilor și facilitarea acestora pe piața muncii prin desfășurarea de activități practice în cadrul companiilor de profil din Spania și Portugalia și folosirea competențelor dobândite pentru reorganizarea activității practice în cadrul stagiilor de practică în cadrul școlii.

„A doua mobilitate se va desfășura în perioada 14 iunie-2 iulie 2021 în localitatea Barcelos, Portugalia. La aceasta vor participa 16 elevi din clasa a X-a, liceu tehnologic de la profilul Industrie alimentară și vor fi însoțiți de doi profesori ai liceului „Dimitrie Cantemir” Darabani”, a menționat Mirela Străjeriu.

Deja ai votat!