Săptămâna Patimilor, astăzi – Joia Mare

0

Astăzi, în Joia Mare, ziua a patra din Săptămâna Patimilor, prăznuim patru evenimente primul fiind spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul, prin aceasta dând pildă de smerenie.

Al doilea moment este Cina cea de Taină, adică aşezarea Sfintei Cuminecături. „Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi”. (LUCA 22,19-20)

A urmat Rugăciunea cea mai presus de fire, în Grădina Ghetsimani

Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.

Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine”. (IOAN 17, 17-23)

Al patrulea moment este trădarea Domnului de către Iuda

Şi pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei şi de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este! Puneţi mâna pe El. Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Si L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus si L-au prins”. (MATEI 26,47-50)

În Joia Mare se citesc cele 12 evanghelii

Astăzi dimineaţă, credincioşii merg la biserică pentru a duce pâinea care va fi sfinţită.
Pâinea, tăiată în bucăți asemenea anafurei, este așezată în straturi în coșuri sau vase curate, apoi este stropită cu vin. Pâinea este binecuvântată de către preot printr-o rugăciune specială și consumată în locul anafurei. În timpul rugăciunii se cere binecuvântarea Domnului asupra celor care o vor mânca, iar puterea lui Dumnezeu să alunge bolile și neputințele. Pâinea numită „Paşti” este consumată de creștini în primele zile pascale.

La slujba din Joia Mare sunt citite cele 12 evanghelii al patimilor Mântuitorului. Procesiunea religioasă cuprinde Denia şi Vecernia care sunt unite cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Din acest moment nu se mai bat clopotele ci doar toaca.

În Joia Mare gospodinele vopsesc ouăle. Legenda spune că Maica Domnului, venind să-și vadă Fiul răstignit, avea la ea un coș cu ouă. L-a lăsat chiar lângă cruce și a început să-L plângă pe Iisus. Sângele acestuia a colorat ouăle, iar de atunci s-a  păstrat obiceiul înroşirii ouălor de Paşti. Oul simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, un înveliş care ascunde viaţa la interior şi care e deschis când ouăle sunt ciocnite.

Se spune că ouăle înroșite în Joia Mare nu se strică tot anul. De asemenea, oamenii cred că aceste ouă sfințite și îngropate în terenul agricol îl feresc de piatră. Încă se păstrează în unele zone vopsirea ouălor cu coji de ceapă, cu sunătoare (pojarniţă), cu coajă de crin roşu sau cu flori de tei. Luciul se dă ștergând ouăle, după ce s-au fiert, cu slănină sau cu untură.

Deja ai votat!