Definitivat 2021 – Au fost afişate rezultatele finale

Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ, după soluționarea contestațiilor, este 76,87% (în creștere cu 3,40%, comparativ cu rezultatele inițiale – 73,47 %).

Astfel, după reevaluarea celor 28 lucrări ale căror note au fost contestate, 113 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 108 de candidați.

La proba scrisă din această sesiune, la nivelul județului Botoșani, au fost prezenți 158 de candidați (96,34%). Dintre aceștia, zece s-au retras. Astfel, din totalul celor 147 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor, 113 au obținut note situate pe segmentul 8 – 10 ( 108 la prima afișare). Dintre aceștia, patru au fost notați cu 10, iar 19 cu note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 31 de candidați au primit note între 5 și 7,99 (contestațiile au generat modificări de note pentru cinci candidați). Cu note sub 5 au încheiat proba trei candidați”, a declarat Ana Maria Loghin, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un cadru didactic trebuie să obțină minim media 8, calculată ca medie ponderată a notelor de la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Deja ai votat!