DAS Botoşani a primit peste o mie de cereri pentru ajutoare la încălzire

Dorin Burlacu

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Botoşani a primit până la finele săptămânii trecute 911 de cereri pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, 148 de cereri pentru lemne şi 28 de cereri pentru  ajutorul de încălzire cu energie electrică.

Dorin Burlacu, directorul DAS a declarat că toate cererile la lemne şi energie electrică au fost aprobate. „În privinţa cererilor pentru ajutorul la încălzire cu gaze naturale, din cele 911 de cereri, 31 au fost respinse, 50 sunt încă în curs de verificare şi 830 sunt verificate şi introduse în aplicaţia pe care o utilizăm, urmând a pregăti în cel mai scurt timp dispoziţiile de aprobare a acestora”, a explicat Dorin Burlacu.

Potrivit oficialului, faţă de sezonul rece precedent, cifrele în privinţa cererilor depuse sunt comparabile. „În condiţiile în care plafonul veniturilor s-a majorat de la 800 de lei la 1386 de lei, ne aşteptam la o creştere semnificativă a numărului de cereri, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Motivul cred că este în principal apariţia unui număr mai mare de bunuri  mobile şi imobile din succesiuni. De asemenea, printre botoşănenii cu cereri respinse se află persoane care au mai mult de un autoturism, depozite bancare mai mari decât plafonul cuvenit şi acele bunuri mobile şi imobile care fac parte din listă”, a mai spus Dorin Burlacu.

Botoşănenii care au depus cereri până la 20 noiembrie 2021 vor beneficia de ajutoare pe întreg sezonul rece, respectiv 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Pentru solicitările  depuse ulterior datei de 20 ale lunii, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Modern Calor a primit până la această dată 1.456 de cereri de la persoanele care au apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile

 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare

 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

 • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Deja ai votat!