Ultima zi în care apicultorii pot depune cereri la APIA

Apicultorii mai au o singură zi pentru a depune cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol. Acestea pot fi depuse până astăzi inclusiv.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai sus menționată asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

Cei care vor beneficia de acest sprijin financiar sunt apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, și persoanele juridice.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi considerați eligibili, apicultorii botoșăneni trebuie să îndeplinească o serie de condiții, respectiv să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor din județ la data depunerii cererii, să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI) și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligația obținerii acestuia de la centrele județene ale APIA. „Acesta se obține prin completarea și depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună”, au transmis reprezentanții APIA.

Formularele care trebuie completate de către fermierii sunt accesibile pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul http://www.apia.org.ro/ajutor-minimis- sector-apicol.

Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.

„Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei petru un euro. Sursa de finanțare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Termenul de plată a ajutorului de minimis este 31 decembrie 2021.

Deja ai votat!