Partenie Apostoaie – “Să fim Betleem primitor de Dumnezeu”

La ceas de mare sărbătoare, preotul Partenie Apostoaie, de la Biserica „Vovidenia” ne spune că trebuie să-L avem pe Hristos drept călăuzitor al vieţii noastre.

Şi totuşi…Să fie sărbătoarea Crăciunului doar un moment anamnetic (aniversar, atribut al sărbătorilor creştine, care sunt prilej de aducere aminte a momentelor importante din istoria Bisericii – n.r.)?…Oare Betleemul e doar o localitate?… Steaua magilor e un simplu obiect astronomic?…

Şi întrebările continuă despre magi, îngeri, păstori, peşteră, brad, cadouri etc.

Vă doresc dumneavoastră şi nădăjduiesc pentru mine, bucuria autentică ce vine din cunoaşterea adâncă şi înălţătoare a sărbătorii Naşterii Domnului Iisus Hristos! Să fim Betleem primitor de Dumnezeu, povăţuiţi de adevărata Stea/Lumină: Hristos şi Evanghelia Sa, închinători smeriţi şi darnici ca magii, blânzi şi vigilenţi asemenea păstorilor, curaţi şi luminoşi ca îngerii, izvoare de pace, încredere şi bucurie semenilor!Să fim Cer pe pământ şi veşnic să trăim! La mulţi ani!”, a transmis preotul Partenie Apostoaie.

Deja ai votat!