Vot în CL pentru banii primăriei

Consilierii municipali au votat astăzi proiectul de hotărâre vizând acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2021, din excedentul bugetului local.

După efectuarea operaţiunilor specifice privind încheierea exerciţiului bugetar, anul bugetar 2021 s-a încheiat cu un excedent la partea de funcţionare de 16.138.576,70 de lei şi un deficit la secţiunea de dezvoltare în sumă de 5.084.485,01 lei.

În conformitate cu prevederile legii finanţelor publice locale, excedentul anual al bugetelor locale, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, de funcţionare şi de dezvoltare, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor. Excedentul se utilizează, în baza hotărârilor deliberativului local, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor de dezvoltare; pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare în anul curent şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. Mirela Ghiorghiţă, directorul economic al primăriei, a propus ca din excedentul bugetar să fie acoperit deficitul înregistrat la secţiunea de dezvoltare (investiţii).

Cei 17 consilieri prezenţi la şedinţă au votat „pentru”.

Deja ai votat!