Gaură de zeci de milioane de euro la bugetele locale

 

Probleme mari la încasarea veniturilor bugetare din judeţ. Asta rezultă din raportul de activitate al Curţii de Conturi pe anul trecut, făcut public recent.

Inspectorii financiari au constatat că veniturile proprii provenite din impozite, taxe, contribuţii, etc. au fost realizate, în 2015, în procent de 90,8%, însă, în raport cu drepturile constatate, au fost colectate la bugetele locale venituri proprii de numai 36,7% din drepturile totale din anul curent şi din anii precedenţi. Capitolul care trage în jos procentul colectării veniturilor este cel al amenzilor, penalităţilor şi confiscărilor, care atârnă ca un pietroi de moară de bugetele locale. „Un grad de colectare sub acest nivel mediu (n.r. – 36,7%), de numai 10,6% din drepturile totale constatate s-a înregistrat la capitolul de venituri bugetare «Amenzi, penalităţi şi confiscări», la finele anului 2015 fiind raportate drepturi constatate rămase de încasat în sumă totală de 56.195 mii lei (n.r. – 56.195.000 de milioane de lei, aproximativ 12,5 milioane de euro)”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

De asemenea, sume mari de bani nu s-au încasat şi din celelalte categorii de venituri. Potrivit datelor inspectorilor financiari, la capitolul „Impozite şi taxe pe proprietate”, la nivelul judeţului sunt restanţe de peste 75 de milioane de lei, adică de aproximativ 17 milioane de euro, deşi s-au mai recuperat din datoriile restante din anii trecuţi.

Sume mari au rămas neîncasate şi la capitolele „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi” – 31,3 milioane de lei (şapte milioane de euro), „Venituri din proprietate” – 11,7 milioane de lei (2,6 milioane de euro), dar şi la capitolul „Diverse venituri” –  11,8 milioane de lei (2,7 milioane de euro).

Deci, la sfârşitul anului 2015, administraţia locală din judeţul Botoşani nu încasase sume restante de aproximativ 40 de milioane de euro, aproximativ cât bugetul anual al municipiului Botoşani sau cel al judeţului.

 

CASETA:

Judeţul îşi asigură doar 10,5% din venituri

 

Astfel se explică de ce judeţul Botoşani este dependent de banii primiţi de la nivel central, având o pondere de autonomie foarte redusă. „În medie, cheltuielile totale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ au fost finanţate în anul 2015 doar în procent de 11% din veniturile proprii încasate”, se mai arată în raportul Curţii de Conturi. Dependenţa de bugetul central a crescut de la an la an, pe măsură ce veniturile proprii au scăzut în procent total venituri ale judeţului. În 2013, judeţul Botoşani realiza 14,2% din buget din venituri proprii, pentru ca un an mai târziu acest procent să scadă la 11,2%, iar în 2015 a ajuns la 10,5%.

Un alt fenomen îngrijorător este şi scăderea ponderii banilor europeni în structura bugetului. Dacă în 2013 fondurile europene reprezentau 17,7% din structura veniturilor, în următorii doi ani acestea s-au redus la 8,6%, respectiv 8,4%. „Această stare de fapt reclamă necesitatea unor preocupări mai susţinute ale autorităţilor administraţiei publice locale orientate către îmbunătăţirea activităţii de evaluare veniturilor proprii şi urmărire a încasării ritmice a acestora pe parcursul execuţiei bugetare, dar şi către valorificarea stocului existent de proiecte prin atragerea resurselor financiare necesare pentru finanţarea şi implementarea acestora, de la UE ori alţi donatori”, se mai arată în raportul Curţii de Conturi.

Deja ai votat!