Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu, Sfântul Apostol Tit

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu

Sfântul Apostol Bartolomeu este unul din cei doisprezece Apostoli. Împreună cu Sfântul Apostol Filip și Mariami, sora acestuia, au fost prezenți în cetățile din Siria și Asia de Sus, vestind învățătura lui Hristos.

Mai târziu va ajunge în Arabia, Persia, India și apoi în Armenia, locul în care va fi ucis. Moaștele sale au fost așezate într-o raclă și au adus multe tămăduiri. Datorită minunilor care se petreceau la mormântul acestuia, păgânii au aruncat în mare racla în care se aflau moaștele Sfântului Bartolomeu. Ele au ajuns în Liparia, unde, prin vedenie dumnezeiască, episcopul Agaton însoțit de cler și popor, le-a așezat într-o biserică închinată Sfântului Bartolomeu. Aici au rămas până în vremea împăratului Teofil. Din cauza atacurilor venite din partea musulmanilor, moaștele sale au fost duse în cetatea Venend.

Sfântul Apostol Tit

Era grec originar din Creta. Fiind în Ierusalim, Sfântul Tit a asistat la predicile Mântuitorului și a crezut în El. A fost de faţă la pătimirile și la moartea lui Iisus Hristos pe Cruce, apoi la Învierea și Înălțarea la Cer ale Mântuitorului. În ziua Pogorârii Duhului Sfânt, viitorul apostol a auzit cu urechile lui cum, după coborârea Duhului Sfânt, Cei Doisprezece Apostoli vorbeau în limbi diferite, printre care era și limba vorbită în Creta (Fapte 2,11), iar atunci s-a convertit, ascultând cuvintele Sfântului Apostol Petru, fiind însă botezat mai târziu de Sfântul Apostol Pavel.

Sfântul Pavel îl hirotonește episcop în cetatea Gortina din insula Creta și, ulterior, îi trimite o epistolă, care îi poartă numele. Sfântul Apostol Pavel îl menționează frecvent ca ucenic dintre elini, tovarăș de drum și/sau trimis al său (e.g. în II Corinteni 7; 8; 12, 18, în Galateni 2, la II Timotei 4, 10).

Astfel, îl însoțește pe Sfântul Pavel în Antiohia, Seleucia, Cipru, la Salamina, în insula Pafos apoi în Perga (Pamfilia), în Antiohia (din Pisidia), apoi la Iconia, în casa Apostolului Onisifor; apoi mai departe Listra și Derbe. Mai apoi, în Creta, fiind conducător un cumnat al lui Tit, merge împreună cu Sfântul Pavel acolo, propovăduind și acolo Evanghelia. Au plecat apoi mai departe în Asia, apoi la Roma, unde primind Sfântul Pavel mucenicia, Sfântul Tit s-a întors în Creta, propovăduind mai departe Evanghelia și convertindu-i la credința în Hristos pe compatrioții săi. Sfântul Tit a adormit în pace la venerabila vârstă de 94 sau 97 de ani, lăsând în Creta o Biserică bine consolidată.

 

– Preot Sandu OLIVIAN

Deja ai votat!