15 acte necesare pentru aviz de securitate la incendiu

 

În articolul „Patroni chinuiţi cu norme de securitate”, publicat în ediţia de luni, s-a strecurat o eroare. Astfel, din septembrie 2016, la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu mai este obligatorie expertizarea clădirii de către un expert tehnic atestat. În schimb, dosarul pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu trebuie să cuprindă nu mai puţin de 15 documente, de la cererea tip, certificatul de urbanism, scenariul de securitate la incendiu, planul de situaţie şi memoriu tehnic, până la relevee pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei şi schemele instalaţiilor interioare de stingere. În ce priveşte lista documentelor pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu, aceasta cuprinde peste 20 de referate, planuri şi scheme, documentaţiile urmând să fie elaborate de către proiectanţi autorizaţi şi depuse în două exemplare, copiile trebuind semnate olograf şi datate de către utilizator, pe fiecare pagină. Avantajul e că documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.

Cât despre termenul de emitere a avizelor şi autorizaţiilor, acesta este de maximum 15 zile pentru avize şi de respectiv 30 de zile pentru autorizaţii, atât timp cât documentaţiile depuse sunt complete. Aşadar, faţă de reglementările anterioare, a fost eliminată doar obligativitatea depunerii raportului de expertiză. În schimb, tot anul trecut, când a fost eliminată această cerinţă, autorităţile au decis să prelungească până la 30 iunie 2017 termenul până la care localurile care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu sunt obligate să intre în legalitate, în tot acest timp unităţile urmând să funcţioneze pe răspunderea exclusivă a patronilor.

 

– Sebastian GHEORGHIU

sgheorghiu@monitorulbt.ro

 

 

Deja ai votat!