Bani în plus pentru cadastru gratuit

Începând cu acest an, primăriile primesc cu 15.000 de lei în plus pentru cadastrarea sistematică. Suma alocată fiecărei unităţi administrativ-teritoriale (UAT) a crescut astfel de la 135.000, la 150.000 de lei. Totodată, potrivit unor modificări legislative, începând cu 2017 bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului.

Achiziţia serviciilor de înregistrare sistematică va fi organizată de UAT, iar plăţile către primării vor fi efectuate după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, şi, prin excepţie, din intravilan, se realizează în baza unui contract încheiat de UAT cu oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară de pe raza judeţului în care se află.

Primăriile au obligaţia să selecteze, cu prioritate, sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional şi terenuri agricole subvenţionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Obiectivul principal al Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, cu peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local.

Doar trei primării din judeţ n-au semnat contracte de finanţare cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

 

– Irina SIMINICEANU

Deja ai votat!