Sesiune de audienţe cu Avocatul Poporului

Reprezentantul Avocatului Poporului îşi aşteaptă petiţionarii din Botoşani, miercuri, 13 decembrie,începând  cu ora 10.00. Audienţele vor fi acordate la Instituţia Prefectului în regim gratuit, petiţiile fiind scutite de taxa de timbru. „Pentru primirea în audienţă nu este necesară programarea, însă pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiţie din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de specialistul Biroului Teritorial Suceava. Se poate adresa Avocatului Poporului orice persoană care se simte nedreptăţită de faptele unui funcţionar public din autorităţile centrale ori locale. Documentele trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate, drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie privind un eventual proces pe subiectul petiţiei. Totodată, trebuie anexate actele doveditoare, eventual în copie. Nu intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.

Deja ai votat!