Restaurantele cu petreceri de Revelion verificate de ISU

Restaurante din judeţ, unde vor fi organizate mese festive în noaptea de Revelion, au fost verificate de inspectorii Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. (ISU). Acţiunea a avut ca scop preîntâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor. Potrivit reprezentanţilor ISU, pe timpul controalelor s-a urmărit respectarea condiţiilor de securitate la incediu şi/sau protecţie civilă stabilite pentru construcţii şi/sau amenajări, instruirea personalului privind modul de acţiune în cazul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea sistemelor de anunţare şi alertare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. „În total, din cele 74 de localuri cu peste 200 de metri pătraţi care necesită autorizare, au fost controlate 43 de unităţi, pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă fiind aplicate 45 de sancţiuni contravenţionale din care 16 de amenzi în cuantum de 8500 lei. Amenzile au fost aplicate pentru neverificarea instalaţiilor electrice sau utilizarea acestora cu improvizaţii, lipsa iluminatului de evacuare, neorganizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă şi neîntocmirea planului de evacuare. Operatorilor economici li s-a transmis regulile şi măsurile ce se impun pentru desfăşurarea în condiţii de securitate privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi alte aspecte cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de Revelion şi interzicerea unor activităţi cu risc de incendiu. Nerespectarea măsurilor de prevenire stabilite de către operatorii economici care organizează mese festive de Revelion, atrage răspunderea contravenţională în conformitate cu prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor. „În total, există 10 solicitări din parta autorităţilor locale pentru organizarea de focuri de artificii în noaptea de Revelion, operaţiunile pirotehnice fiind asigurate de trei unităţi de profil”, a declarat astăzi, colonelul Cristian Amarandei, şeful ISU Botoşani.

Sfaturi de la pompieri pentru prevenirea incendiilor în noaptea dintre ani

Pentru ca trecerea de la un an la altul să nu fie umbrită de evenimente nedorite, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă vă recomandă:
– nu blocați, chiar şi pentru scurt timp, căile interioare de acces, evacuare și intervenţie în caz de incendiu, precum şi mijloacele de primă intervenţie (hidranți, stingătoare etc);
– nu parcaţi autovehiculele în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă;
– asigurați marcarea cu indicatoare standardizate a căilor de acces, evacuare și intervenție, mențineți în stare de funcționare iluminatul de securitate (pentru evacuare, împotriva panicii, de circulație), astfel încât să fie recunoscute cu ușurință atât ziua, cât și noaptea, de persoanele care le utilizează;
– nu exploatați instalaţiile electrice cu defecţiuni sau improvizaţii (conductori neizolaţi, prize sau întrerupătoare defecte, doze sau derivaţii fără capace de protecție, înlocuirea siguranţelor fuzibile calibrate din tablourile electrice cu altele improvizate cu liţă, sârmă, cuie);
– nu supraîncărcați instalația electrică prin racordarea mai multor consumatori (instalații de iluminat ornamental, mijloace electrice de încălzire și preparare a hranei);
– nu lăsați consumatorii electrici sub tensiune şi corpurile de iluminat aprinse, la părăsirea locuinței;
– nu utilizaţi mijloace sau instalații de încălzire improvizate sau cu defecțiuni;
– nu supraalimentați sobele cu sau fără acumulare de căldură cu combustibil lichid, solid sau gazos;
– nu amplasați mobilierul (scaune, mese, dulapuri) în imediata vecinătate a mijloacelor de încălzire, nu uscați și nu depozitați deasupra sobelor haine, cărți, etc;
– nu amplasaţi pomul de Crăciun în apropierea perdelelor ori în camera copiilor ;
– nu utilizaţi artificii, petarde, rachete şi alte mijloace pirotehnice în încăperi şi spaţii închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc şi pe terase. Astfel de activităţi se vor desfăşura în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, în aer liber,
la distanţe de siguranţă faţă de oameni, clădiri, arbori şi autovehicule;
– nu permiteţi copiilor utilizarea unor asemenea mijloace pirotehnice;
– nu faceţi foc de tabără în imediata vecinătate a clădirilor, depozitelor de furaje sau pe timp de vânt;
– în cazul petrecerii Revelionului la cabanele sau alte construcţiile amplasate izolat, atât administratorii clădirilor, cât şi participanţii, trebuie să respecte cu stricteţe toate regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.

Deja ai votat!