Angajare din sursă externă şi la Jandarmeria Botoşani

Anul 2018 aduce cu sine angajări din sursă externă la instituţiile din structura Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, după angajările anunţate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani organizează examen/concurs, în vederea ocupării postului vacant de ofițer specialist II din cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Logistic. La concurs pot participa candidați prin încadrare directă, rechemare în activitate, precum și maiștri militari și subofițeri, dacă îndeplinesc condițiile de participare (criterii de ocupare prevăzute în fișa postului, condiții legale și criterii specifice), iar dosarele de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut.
Criterii de ocupare prevăzute în fișa postului:
a) studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în:
RAMURA DE ŞTIINŢĂ „Ingineria transporturilor”
– domeniul de licenţă „Ingineria autovehiculelor” – specializările: „Construcţii de autovehicule”, „Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule”, „Autovehicule rutiere”, „Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule”, „Blindate, automobile şi tractoare”
– sau domeniul de licenţă „Ingineria transporturilor” – specializarea „Ingineria transporturilor şi a traficului”
RAMURA DE ŞTIINŢĂ „Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management”
– domeniul de licenţă „Inginerie mecanică” – specializările: „Sisteme şi echipamente termice”, „Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice”, „Mecanică fină şi nanotehnologii” sau „Inginerie mecanică”
– sau domeniul de licenţă „Inginerie industrială” – specializarea „Tehnologia construcţiilor de maşini”;
b) să fie declarat „apt” la evaluarea psihologică pentru ocuparea postului de ofițer; să fie „apt medical” pentru arma jandarmi.
Cererile (rapoartele) de înscriere la examen/concurs adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani (ce vor conține si numărul de telefon la care poate fi contactat candidatul) vor fi depuse personal de către candidați la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani – Biroul Resurse Umane, până la data de 12 ianuarie 2018, orele 16.00 (data înregistrării).
Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa amintită mai sus.
Documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse personal de către candidați în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00, la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, până la data de 14 februarie 2018, ora 16.00 (data înregistrării).
După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv data de 14 februarie 2018, ora 16.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.
Proba scrisă va avea loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani din municipiul Botoșani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, în data de 07.03.2018, începând cu ora 14.00.
Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea examenului/concursului pot fi obținute de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, Biroul Resurse Umane, telefon 0231/511533 (interior 24527), de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.
Anunțul cuprinzând toate informaţiile necesare celor interesaţi, tematica şi bibliografia este postat pe site-ul http://www.jandarmeriabotosani.ro, secţiunea carieră și afișat la avizierul inspectoratului.

Deja ai votat!