Au început înscrierile în învăţământul profesional

0

Pe 15 iunie a debutat perioada de înscriere în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual, perioadă care se încheie mâine.

Pe 19 iunie, unităţile de învăţământ vor afișa lista candidaților înscriși. În situația în care unele unități de învățământ profesional organizează preselecție la unele calificări, acestea vor afișa atât lista candidaților înscriși la respectivele calificări, cât și procedura de preselecție. Şcolile care organizează probe eliminatorii pentru admiterea în învăţământul dual vor afişa şi graficul derulării acestora.

Proba de preselecție sau proba eliminatorie, după caz, se desfășoară în zilele de 20 și 21 iunie, rezultatele fiind afișate în 21 iunie. În cazul în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor existente va fi organizată o probă suplimentară de admitere în perioada 25-29 iunie.

Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta în zilele de 21 și 22 iunie pentru alte unități de învățământ cu ofertă disponibilă. Validarea candidaţilor admişi va avea loc pe 3 iulie. În aceeași zi, unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși. Locurile rămase libere pentru a doua etapă vor fi anunțate pe 6 iulie.

Admiterea în învățământul profesional se realizează, în fiecare etapă, astfel:

a) în cazul în care numărul candidaților înscriși nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului (în portofoliul educațional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învățământul profesional, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%);

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, admiterea se face luând în calcul în proporție de 70% media de admitere și în proporție de 30% nota obținută la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

La nivelul judeţului Botoşani sunt peste 800 de locuri în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018 – 2019.

+0 -0
se încarcă...