Funcţie de şef în Poliţia municipiului scoasă la concurs

0

Inspectoratul de Poliţie Judeţean a scos la concurs funcţia de adjunct al şefului Poliţiei municipiului Botoşani. Concursul va avea loc pe 9 august 2018, începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, iar proba de concurs va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video. Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10., iar nota de promovare este minim 7,00, candidaţii fiind declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situaţia în care, la concurs mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitate. Iar dacă situaţia de egalitate persistă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din IPJ Botoşani şi se soluţionează în două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Pentru a se putea înscrie la concurs, candidaţii trebuie să deţină minim gradul de subispector şi să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii printre care să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în urma unor anchete penale. Totodată, ei trebuie să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu, să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, să dețină sau să obţină autorizație de acces la informații clasificate, clasa de secretizare „secret de stat” nivelul „ strict secret”, să dețină/să obţină aviz pentru numirea în structurile poliţiei judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi să să aibă vechime în muncă / din care în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională 3/2 ani.

+0 -0
se încarcă...