Anul Centenar, marcat printr-o conferinţă susţinută de Lucia Olaru Nenati

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” va organiza Conferinţa „Reviste, personalităţi şi grupări literar-culturale din Botoșani  implicate în consolidarea prin cultură a Marii Uniri din 1918”. Conferinţa va avea loc mâine, începând cu ora 11.00, la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” şi va fi susţinută de eminescologul Lucia Olaru Nenati.

În cadrul conferinţei, Lucia Olaru Nenati va prezenta succint roadele unui studiu doctoral vast,  publicat într-o carte de aproape 700 de pagini apărută la Editura Academiei Române, carte intitulată „Arcade Septentrionale”. Cartea semnată de Lucia Olaru Nenati aduce la lumină numeroase fapte de istorie literară şi culturală petrecute în preajma Marii Uniri din 1918. Potrivit celor precizate de Lucia Olaru Nenati, elementul de legătură pe care se focalizează această conferință este reprezentat de câteva publicaţii literar-culturale apărute la Botoșani imediat după Marea Unire dintre care, Junimea Moldovei de Nord şi Revista Moldovei în ale căror articole-program se află la loc de cinste ideea consolidării culturale a unirii teritoriale şi care, prin toate manifestările lor concrete, au căutat să slujească acest deziderat şi să sprijine prin toate mijloacele ceea ce astăzi se cheamă „procesul de integrare” a teritoriilor nou alipite la întregul teritorial românesc.

„Ideea importantă este că redacţiile acestor publicaţii au acţionat ca nişte adevărate instituţii culturale aflate la fruntariul de nord al românităţii, personalităţile reunite sub efigia acestui scop nobil –, scriitori, publiciști, profesori, oameni de aleasă cultură – putând fi denumiți, pe bună dreptate, după afirmaţia unuia dintre ei, oameni ai energiilor luminate, aceia care au determinat, de fapt, printr-un conţinut intelectual-afectiv special, constituirea mentalului colectiv necesar unei asemenea realizări naţionale”, a declarat Lucia Olaru Nenati.

Conferinţa de mâine este parte a manifestărilor organizate în Anul Centenarului de către Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”.

Deja ai votat!