Fotoliul de şef al Poliţiei botoşănene a fost scos la concurs

Funcţia de inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani a fost scoasă la concurs de mai marii Poliţiei Române. Anunţul a fost făcut public ieri, pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), concursul urmând să se desfăşoare la Bucureşti, pe 27 august a.c.. Cei care doresc să se înscrie la concurs au la dispoziţie o săptămână, termenul limită de depunere a dosarelor fiind 9 august. Candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii- să aibă studii universitare cu diplomă de licenţă, cursuri postuniversitare sau de masterat într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora, să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop, să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie, să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani, să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI, să fi obţinut calificativul de cel puţin “Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu, să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală şi să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Funcţia de inspector şef al IPJ Botoşani a rămas vacantă în urma pensionării comisarului şef Cristian Cucoreanu, în ultima perioadă atribuţiile de conducere fiind preluate de comisarul şef Viorel Şerbănoiu, împuternicit la comandă prin ordin al şefului IGPR.

Deja ai votat!