Inspectoratul Şcolar caută 24 de directori de şcoli

0
0

Inspectoratul Şcolar Judeţean a demarat procedura de selecţie a 16 directori şi opt directori adjuncţi, în unităţile de învăţământ unde aceste funcţii nu au fost ocupate prin concurs. Cadrele didactice interesate să ocupe o funcţie de conducere trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv să fi absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“;  să facă parte din Corpul naţional de experţi în management educaţional; să fie titulare în învăţământul preuniversitar, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; să aibă cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau titlul ştiinţific de doctor; să aibă calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii patru ani şcolari; să nu fi fost sancţionate  disciplinar în anul şcolar 2017-2018, indiferent de funcţiile ocupate; să nu fie lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Selecția cadrelor didactice pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct constă în susținerea unui interviu în care se apreciază calitatea şi susţinerea de către candidaţi a Planul managerial pentru anul școlar 2018-2019, întocmit pentru unitatea de învățământ pentru care s-au înscris, depus la înscriere în plic sigilat, precum şi cunoştinţele privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar.

Candidaţii vor susţine interviul maxim 20 de minute, zece minute fiind rezervate pentru prezentarea planului managerial, zece minute pentru răspunsurile la întrebări din legislaţia şcolară.

Pe 9 august va fi afişată lista candidaților înscriși care îndeplinesc condițiile de participare și a programării pentru susținerea probei de interviu. Interviul va fi susţinut în perioada 10 – 14 august, urmând ca pe 16 august să fie anunţate rezultatele, care vor fi validate în Consiliul de Administraţie al IŞJ. Candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi numiţi în funcţie prin detașare în interesul învățământului.

+0 -0

se încarcă...