Caravana Sănătăţii continuă şi în acest an

Direcția de Sănătate Publică Botoșani își continuă proiectul Caravana Sănătății, derulat și în anii precedenți, vizând în principal grupurile vulnerabile de populație (elevi, bolnavi cronici, romi, adolescente, gravide, mame tinere etc.), cu risc de excluziune socială, desfășurat în parteneriat cu Organizația „Salvați copiii“ România și Cabinetul parlamentar Dr. Ciofu Tamara-Dorina.

Cea mai recentă campanie de informare privind riscurile debutului precoce a vieții sexuale, dispensarizarea corectă a unei sarcini și promovarea alăptării s-a desfăsurat miercuri, 8 august 2018, ora 10 – la Primăria Cristești, ora 12 – la Primăria Coșula și ora 14 – la Primăria Bălușeni, unde au participat primarii, polițiștii, preoții, directorii de școli, asistenții social, asistenții medicali comunitari, mediatori sanitari romi din localitățile respective, dar și deputatul Tamara Ciofu și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Botoșani (director, coordonatorii compartimentelor de asistenți medicali comunitari și de promovare a sănătății), purtându-se un dialog cu grupul-țintă.

Deja ai votat!