Emoţii pentru 26 de cadre didactice botoşănene

0

26 de cadre didactice botoşănene participă la selecţia organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru ocuparea a 16 funcţii vacante de director, respectiv opt funcţii vacante de director adjunct. Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, a declarat astăzi că la cinci şcoli pentru funcţia de conducere candidează câte două cadre didactice. În schimb, pentru funcţia de director adjunct la trei unităţi de învăţământ nu s-a înscris niciun candidat.

Astăzi a fost afişată lista candidaților înscriși care îndeplinesc condițiile de participare și programarea pentru susținerea probei de interviu. Toate cele 26 de candidaturi au fost validate. Candidaţii au fost programaţi pentru a susţine interviul , la sediul IŞJ, în zilele de 13 şi 14 august. Pe 16 august vor fi anunţate rezultatele, care vor fi validate în Consiliul de Administraţie al IŞJ. Candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi numiţi în funcţie prin detașare în interesul învățământului.

Pentru şcolile unde nu s-a înscris nici un candidat, sau care nu vor avea director nici după această selecţie, vor fi numiţi directori de către inspectorul şcolar general, cu avizul Consiliului de Administraţie al IŞJ.

Cadrele didactice interesate să ocupe o funcţie de conducere trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv să fi absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“;  să facă parte din Corpul naţional de experţi în management educaţional; să fie titulare în învăţământul preuniversitar, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; să aibă cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau titlul ştiinţific de doctor; să aibă calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii patru ani şcolari; să nu fi fost sancţionate  disciplinar în anul şcolar 2017-2018, indiferent de funcţiile ocupate; să nu fie lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

În cadrul interviului, candidaţii vor prezenta pe scurt planul managerial, după care vor răspunde la întrebări din legislaţia şcolară.

+0 -0
se încarcă...