Ultimele zile pentru vizele rentierilor

0

Pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de 31 august la oricare Centru judeţean al APIA. Dacă nu se pot prezenta personal, o pot face prin mandatar, curator sau tutore şi trebuie să aibă la ei documentele necesare, în original. Este vorba despre carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II, sau decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. Este necesară şi procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal. Acestora trebuie să li se adauge contractul sau contractele de arendare , un extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei, dar şi o declarație pentru obţinerea vizei anuale.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Valoarea rentei este de 100 de euro pentru un hectar de teren vândut şi 50 de euro pentru un hectar arendat.

În 2017 la Botoşani au fost vizate 1730 de carnete de rentă viageră agricolă, numărul beneficiarilor fiind cu câteva sute mai mic în fiecare an. În ultimii şase ani beneficiarii rentei viagere s-au împuţinat cu cca 60%.

+0 -0
se încarcă...