Promisiuni de înţelegere făcute de finanţişti

0

Finanţiştii anunţă că nu amendează contribuabilii fără noile case de marcat, dacă aceştia pot demonstra că sunt cu bună intenţie. Ministerul Finanțelor Publice a adoptat măsuri legislative în acest sens, astfel încât şi după termenul de 1 noimebrie amenzile să se aplice doar în caz de vinovăţie clară şi repetată.
Astfel, ministrul finanțelor publice a dispus ca eventualele acțiuni de control tematic privind respectarea termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, să se realizeze cu informarea prealabilă şi în baza unei proceduri aparte. Aceasta prevede ca în situația în care contribuabilul a realizat toate demersurile, iar achiziția aparatului de marcat nu a putut fi realizată din motive independente de voința acestuia, agentul verificat nu poate fi sancționat nici măcar cu avertisment. Exemple de astfel de situații sunt cele în care modelul de aparat de marcat specific unei anumite activități economice nu este disponibil pe piață, termenul stabilit de distribuitor prin contractul încheiat cu utilizatorul, este ulterior datei controlului realizat, etc. „Organele de control practică această abordare deoarece aplicarea unei sancțiuni contravenționale presupune existența unei vinovății a contribuabilului ori dacă aceasta nu există, nu poate fi aplicată nicio sancțiune, nici măcar avertismentul.”, este punctul de vedere al Fiscului transmis prin biroul de presă.
Aşadar, nesancţionarea contravențională în situația lipsei vinovăției, pe de o parte, și aplicarea pe de altă parte a avertismentului, în situația în care există vinovăție, dar este vorba de prima abatere se vor aplica şi ulterior datei de 1 noiembrie.
În situația în care organele de control constată că un contribuabil este în culpă, acestea vor analiza situația şi dacă vor constata că aparatul de marcat cu jurnal electronic a fost achizţionat dar nu este fiscalizat și instalat se va aplica avertismentul, cu un termen de instalare foarte scurt. La fel, chiar dacă agentul economic nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare.
Potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea are obligaţia să reia controlul, iar în situația în care se constată neîndeplinirea obligațiilor legale în termenul acordat, se aplică sancţiunile prevăzute de OUG nr.28 din 1999.
Fiscul anunţă conectarea aparatelor de marcat la un sistem informatic și transmiterea zilnică a informațiilor odată cu finalizarea procesului de implementare la nivelul tuturor utilizatorilor. Până atunci, datele extrase din aparatele de marcat instalate se transmit lunar, electronic, prin declaraţie inteligentă pusă deja la dispoziția operatorilor economici.

Deja ai votat!
se încarcă...