Romsilva anunţ concurs

Direcţia Silvică Botoşani cu sediul în Botoşani, str. Pacea nr. 47 , organizează în data de 28.02.2019 – ora 10.00,  concurs pentru ocuparea a 1 post pe perioadă nedeterminată,  după cum urmează:

  • 1 economist (1 – Ocolul silvic Trușești),

Dosarul complet se depune la sediul angajatorului din  mun. Botoşani, Str. Pacea nr.47, jud. Botoşani.

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARULUI:  27.02.2019 – ORA 10.00

Examenul/concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Botoşani şi va consta dintr-o probă scrisă şi una orală-interviu pentru postul TESA de economist.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul direcţiei silvice şi al ocoalelor silvice şi se pot obţine şi de pe pagina de web a Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva (www.rosilva.ro  informare publica-oportunitati de angajare) sau a Direcţiei Silvice Botoşani (http://botosani.rosilva.ro  informare publica-oportunitati de angajare) iar relaţii suplimentare faţă de anunţ, la tel.  0231/512882 la Compartimentul Resurse Umane, fiind afişate şi la sediile ocoalelor silvice şi a Direcţiei Silvice Botoşani.

Deja ai votat!