Serviciile medicale din sistemul privat de sănătate vor fi suportate și de pacient

0

Ministerul Sănătății dorește să introducă o contribuţie personală a pacienţilor care se vor adresa sistemului privat de sănătate. Aceatstă contribuție va fi pentru serviciile din privat care sunt decontate, în prezent, de Stat. „Vor plăti diferenţa dintre tariful decontat de casa de asigurări şi costul real al serviciului. Eu spun că nu e o împovărare că şi acum plăteau sub o formă sau alta această sumă”, a explicat Sorina Pintea, ministrul sănătății. „Am încercat să rezolvăm zona gri. Am preferat să propunem această soluţie după consultări cu PALMED, au fost şase rânduri de discuţii purtate cu ei. Nu am stabilit tarife, e vorba de tipul de servicii, de complexitatea lor. Se vor stabili nişte limite maxime, pe care nu au voie să le depăşească, dar vom stabili anumite marje”, a completat aceasta.

De cealaltă parte, Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), spune că pacienţii vor fi împovăraţi dacă această măsură va fi adoptată. „Vor muri unii pacienţi pentru că nici acum nu avem acces la servicii medicale. România nu poate să-şi lase cetăţenii să moare. CNAS trebuia să-şi asigure un buget la modul real. Textul legii se referă inclusiv la unele servicii din sistemul de urgenţă”, a spus Barbu.

 

De ce ar fi nevoie de o asemenea măsură

Documentul analizat de guvernanţi în acest moment arată că „neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice prin furnizarea unei asistenţe medicale de calitate pacienţilor”, potrivit hotnews.ro. „Prin modificările propuse prin acest proiect se crează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuţia personală a pacienţilor în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic. Aceste modificări se impun întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin prezentul act normativ ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor”, se arată în documentul lansat în dezbatere publică.

 

Ministerul Sănătăţii spune că serviciile din sistemul punlic rămân gratuite

Potrivit unor oficiali de Ministerul Sănătăţii, este vorba de o coplată pe care pacienţii care doresc o pot scoate din buzunar pentru a beneficia de un confort sporit în spital. „Spre exemplu, e vorba de serviciile care nu sunt prevăzute în Contractul Cadru, pe care spitalele îl semnează cu casele de asigurări de sănătate. Dacă vor să câştige bani peste ce primesc prin contract, spitalele pot oferi condiţii superioare pacienţilor iar aceştia vor fi nevoiţi să plătească pentru confortul sporit. Dacă, să zicem, vor televizor în salon sau condiţii hoteliere. De asemenea, această coplată va putea fi percepută şi de unităţile private, tot pentru serviciile care exced contractul cu Casele de Sănătate, banii urmând să ajungă în visteria lor”, a punctat oficialul.

Ministerul Sănătăţii a transmis, într-un comunicat de presă, că nu intenţionează să introducă coplata pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat. „Ministerul Sanatatii nu intenţionează să introducă co plata pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare de stat. Proiectul pus in dezbatere publică urmareste o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privaţi aflaţi în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenţei dintre tariful furnizorului privat si cel suportat de CNAS, cu informarea şi acordul in prealabil al acestuia”, transmite Ministerul Sănătăţii.

Presiunea pe buget este în creştere

Reacţia celor din sistem nu a întârziat să apară. Spre exemplu, patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED salută iniţiativa Ministerului Sănătăţii de a introduce în Legea Sănătăţii termenul de contribuţie personală, opţiune ce are drept scop, potrivit proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, acoperirea costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic. „Termenul de coplată folosit în ultimele două zile pentru a defini contribuţia personală este unul nepotrivit, întrucât sunt două situaţii distincte. Coplata este legiferată şi se aplică potrivit normelor actuale. În acest moment discutăm despre contribuţie personală ca aport absolut necesar pentru o funcţionare optimă a sistemului medical, în beneficiul pacienţilor. Subfinanţarea şi gestionarea ineficientă a banilor din sistemul medical sunt două aspecte care generează o dezbatere continuă cu privire la serviciile de sănătate. Apar şi se dezvoltă proceduri noi – investigaţii, tratamente, medicamente etc. – şi necesitatea de investiţii este constantă dacă vrem să servim obiectivul enunţat – un act medical de calitate. În acest context, presiunea pe buget este în creştere, iar soluţiile nu doar că sunt de dorit, ci este o nevoie urgentă de a fi identificate şi aplicate”, susţine Cristian Hotoboc, preşedintele PALMED.

 

Coplata pe internare

În acest moment pacienţii plătesc la externarea din spital 10 lei pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă. „Coplata se plăteşte numai la internările continue şi numai pentru cei care ies din spital, fie că au stat două zile sau 20. Ce trebuie reţinut este că această coplată se plăteşte o singură dată la externare”, spunea atunci ministrul Sănătăţii Eugen Nicolăescu.

 

Lista serviciilor neacoperite din fonduri CNAS

Potrivit Ministerului Sănătăţii, serviciile pentru care pacienţi vor fi nevoiţi să achite bani din buzunar sunt următoarele, ele nefiind decontate din fondul naţional de asigurări unice de sănătate:
– serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor.
– unele servicii medicale de înaltă performanţă
– unele servicii de asistenţă stomatologică
– servicii hoteliere cu grad înalt de confort
– corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani
– unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport
– eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor
– fertilizarea in vitro
– transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în Programul Naţional, aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi CNAS
– asistenţa medicală la cerere
– contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere
– contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale
– serviciile medicale solicitate de asigurat
– unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie
– serviciile nemedicale efectuate în unităţi medico-social
– serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii
– serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi.

 

+0 -0
se încarcă...