Cadre didactice botoşănene, participante la o reuniune de proiect Erasmus+, în Suedia

În perioada 11-15 martie 2019 cadre didactice de la Şcoala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani au participat la prima mobilitate transnațională în cadrul proiectului Erasmus+ „European Craft House”,  domeniul Educaţie şcolară – proiecte de schimb interşcolar.

Proiectul este coordonat de Berzupes speciala internatpamatskola din Letonia, iar la mobilitate au participat 12 cadre didactice, câte trei din fiecare instituţie parteneră (România, Germania şi Suedia). Activitatea de formare pe termen scurt a cadrelor didactice s-a desfăşurat în Ängelholm, Suedia şi a avut ca temă Integrarea pe piaţa muncii şi în comunitate a elevilor cu nevoi speciale.

Au fost vizitate instituţii integratoare care oferă programe individuale de studiu elevilor cu dificultăţi de învăţare (Rönnegymnasiet), respectiv clase speciale destinate elevilor cu diferite variaţii de dezvoltare (Nyhemskolan) şi şcoala specială Viktoriaskolan. În aceste şcoli se lucrează cu grupuri mici de elevi, iar predarea este individualizată.

Stagiile de pregătire practică desfăşurate pe perioada şcolarizării, de exemplu în  magazinul cu vânzare de rechizite al şcolii, asigură un set de cunoştinţe şi deprinderi necesare vârstei adulte pentru dezvoltarea profesională. Astfel, după absolvire, tinerii lucrează în domenii care ţin de administrare, comerţ şi gestiunea bunurilor sau îngrijire şi sănătate în centre pentru vârstnici etc. În cadrul programului de mobilitate a fost vizitată şi o unitate protejată în care tineri/adulţi cu Sindrom Down sau tulburări din spectrul autist desfăşurau activităţi simple, rutiniere de ambalare, etichetare, sigilare a unor produse mici industriale.

Investiţiile guvernamentale semnificative în educaţie, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, calitatea educaţiei determină şi o rată ridicată a gradului de ocupare a acestora, implicit de integrare în comunitate.

La următoarea întâlnire transnaţională, care va avea loc în perioada 13-17 mai 2019 în Schmölln, Germania, vor lua parte patru elevi ai Şcolii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian”,  însoţiţi de patru cadre didactice. Elevii vor crea produse artizanale utilizând tehnici diverse, produse care vor fi valorificate în cadrul unei expoziţii cu vânzare organizate de partenerul german.

Deja ai votat!