Tribunalul scoate la mezat spaţii pentru cafea şi băuturi răcoritoare

0
0

Tribunalul Botoşani a declanşat procedura de atribuire a unor spaţii prin închiriere în cadrul instanţelor din judeţ pentru amplasarea unor automate pentru băuturi calde şi reci precum şi pentru înfiinţarea unui punct de distribuţie de produse alimentare, cafea, apă şi băuturi răcoritoare. Procedura de atribuire se va face prin licitaţie publică cu plic închis.
Durata contractului de închiriere este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii succesive cu câte un an, prin act adiţional. Automatele ar urma să fie amplasate în incinta tuturor instanţelor din judeţ, respectiv judecătoriile Botoşani, Dorohoi, Darabani şi Săveni, inclusiv Tribunalul Botoşani, în timp ce o altă licitaţie va viza închirierea unui spaţiu pentru distribuţia de produse alimentare, apă şi sucuri în incinta Tribunalului.

La procedura de licitaţie publică pot participa persoane fizice sau juridice care răspuns solicitărilor impuse de documentaţia de atribuire şi care au în obiectul de activitate codul CAEN 4799 specific destinaţiei pentru care se închiriază spaţiul, respectiv amplasarea de automate de băuturi calde şi reci, respectiv distribuţie produse alimentare, cafea, apă şi băuturi răcoritoare. Cei interesaţi trebuie să depună ofertele la sediul tribunalului Botoşani din strada Maxim Gorki nr. 8 şi să achite o garanţie de participare de 250 de lei.

Solicitanţii pot solicita clarificări până pe 17 mai, ora 16, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 22 mai, ora 10, plicurile urmând să fie deschise în aceeaşi zi. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, preţul urmând să fie exprimat în RON şi actualizat la începutul fiecărui an cu indicele anual al preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Criteriul utilizat la atribuirea contractului va fi cel mai ridicat preţ lunar pe metru pătrat. Documentaţia de atribuire se obţine de pe site-ul www.portal.just.ro (Tribunalul Botoşani) sau la sediul instituţiei, str. Maxim Gorki, nr. 8, camera 402.

+0 -0

se încarcă...