Consiliul de Administraţie al Urban Serv – Atribuirea contractului de salubrizare prin gestiune directă este legală

0

Atribuirea contractului de salubrizare a municipiului Botoşani reprezintă o temă de maxim interes, mai ales că vechiul contract a expirat la finele lunii iulie 2019, a fost prelungit cu trei luni, iar aleşii locali nu se pot pune de acord în privinţa atribuirii noului contract. Consiliul de Administraţie al Urban Serv a transmis un comunicat de presă în care se precizează că legea serviciilor publice prevede faptul că gestiunea serviciului public de salubrizare poate fi realizată prin modalitatea gestiunii directe.

„Consiliul Concurenței, prin adresa numărul 10176 din 7 august 2019, comunică faptul că atribuirea directă a serviciului de salubrizare poate fi efectuată în conformitate cu Legea nr. 51/2006, în condițiile aprobării unui Studiu de oportunitate pe acest tip de gestiune. Competența de a decide între atribuire directă și licitație nu este a Primarului Municipiului Botoșani. El este obligat, prin aparatul de specialitate, să prezinte Consiliului Local ambele modalități de gestiune (directă și delegată). Pentru procedura de atribuire prin licitație, Primăria Botoșani, în calitate de Autoritate contractantă, avea obligația de a demara procedura de achiziție cu mult înainte de expirarea contractului în curs, conform prevederilor legale”, se arată în comunicat.

Potrivit administratorilor Urban Serv, Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă a unității administrativ-teritoriale, are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, aşa după cum prevede şi legea serviciului de salubrizare a localităților, CL-ul urmând a decide modalitatea de atribuire a contractului de salubrizare pentru Municipiul Botoșani.

„Conform prevederilor legii serviciilor comunitare de utilități publice, în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al colectivităților locale este prioritar, iar autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor”, se arată în acelaşi comunicat de presă.

Modalitatea de atribuire a contractului de salubrizare se află în atenţia consilierilor municipali şi va dezbătută în şedinţa de mâine a Consiliului Municipal.

Deja ai votat!