Astăzi – Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

0

Creştinii ortodocşi prăznuiesc astăzi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de post. Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an. Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut pentru sfinţenia vieţii lui. El a fost Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus, fiind pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume, printr-o naştere minunată, vestită de înger. Încă de tânăr este un Proroc al pocăinţei: iubeşte viaţa aspră din pustiul Iordanului. În pustiu, trăieşte, predică, mărturiseşte şi botează în Iordan pe cei care cred în cuvântul lui. Sfântul Ioan a împărtăşit soarta majorităţii prorocilor lui Israel. Mărturisind adevărul până la capăt şi încumetându-se să-l certe pe regele Irod Antipa pentru că trăia cu Irodiada (care-i era cumnată), i se taie capul.

În popor se vorbeşte de începerea postului numit „de la cruce până la cruce”, post care ţinea până pe 14 septembrie, de marea sărbătoare Înălţarea Sfintei Cruci. Acest post nu a fost însă trecut în calendarul creştin.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus.

Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl sau, a tămâiat în sfântul altar – loc în care numai arhiereul intra o dată pe an, în luna a şaptea, ziua a zecea. Această lună din calendarul iudaic cuprindea o parte din septembrie şi alta din octombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naştere.

Sfântul Ioan Botezătorul, persoana care reprezintă Legea Veche, se naşte într-un timp când ziua se micşorează, ca semn că Legea Vechiului Testament începe să apună pentru că vine Legea Harului, Legea lui Hristos. Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este prăznuită pe 25 decembrie, după solstiţiul de iarnă din 22 decembrie, când ziua începe să crească.

Sfântul Ioan a stat o perioadă în pustiu, până când a primit poruncă să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci şi acela de a-L descoperi lumii ca Mesia şi Fiul lui Dumnezeu. El a trăit în pustiu ca un înger şi L-a botezat pe Hristos la râul Iordan.

Biserica Ortodoxă a închinat Sfântului Ioan Botezătorul şase sărbători: Zămislirea lui – 23 septembrie; Naşterea – 24 iunie; Soborul lui – 7 ianuarie; Tăierea capului – 29 august; Prima şi a doua aflare a capului – 24 februarie; a treia aflare a capului său – 25 mai.

Deja ai votat!