DGASPC Botoşani şi HHC Baia Mare, partenere în programe vizând sprijinirea familiilor defavorizate

0

Începând cu anul 2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani colaborează cu Fundaţia Hope and Homes for Children Baia Mare. Programele implementate sunt în măsură să rezolve multe probleme cu care se confruntă unele familii cu posibilităţi materiale reduse.

Un prim program este cel de prevenire a separării copilului de familie, derulat în colaborare cu autoritățile publice locale, respectiv referenții/asistenții sociali din comunele Albești, Călărași, Copălău, Cristinești, Dobârceni,  Gorbănești, Todireni, Tudora, Vorona, Vârfu Câmpului, Răchiți, Dobârceni, Drăgușeni, Trușești. Potrivit celor precizate de Lăcrămioara Radu, şeful Biroului programe, strategii, monitorizare, parteneriate din cadrul DGASPC, în anul 2018 au fost sprijiniţi 60 copii, valoarea ajutorului fiind de 88.140 lei. Tot în anul 2018, cinci copii din familii vulnerabile din Cristinești și Vorona au beneficiat de burse sociale în valoare totală de 11.280 lei. Bursele au fost asigurate timp de trei luni.

În acest an, numărul copiilor incluşi în program a ajuns la 39, sprijinul financiar total fiind de 51.000 lei. „Familiile au fost sprijinite pe o perioadă de trei luni cu un ajutor material, în funcție de nevoi: construcție fântână, animale (cal, vacă), plată internate școlare, haine, materiale de construcții, alimente, rechizite, veselă etc”, a afirmat Lăcrămioara Radu.

Un alt program vizează sprijinul acordat copiilor care au fost reintegraţi în familii. Dacă în 2018, pentru cinci copii reintegraţi a fost asigurat un ajutor de 6100 lei, în acest an pentru patru copii care au revenit în familiile lor s-au asigurat 4.000 lei. Ajutorul a fost acordat tot pe trei luni şi a constat în rezolvarea unor probleme punctuale ale respectivelor familii.

Şi Programul de Inserție socio–profesională, derulat de către asistenții sociali din cadrul DGASPC care au în evidență tineri pentru care s-a revocat măsura de protecție datorită dobândirii capacității depline de exercițiu, şi-a dovedit eficienţa. Astfel, în 2018, ajutorul primit de 22 de tineri a totalizat 47.100 lei, în timp ce în acest an au fost ajutaţi 17 tineri, efortul financiar ridicându-se la 25.000 lei.

Tinerii au fost sprijiniți preponderent cu plata chirii, plata şcolii de şoferi, haine etc.

Deja ai votat!