Proiect european pentru perfecţionarea cadrelor didactice

0

În luna noiembrie 32 de cadre didactice de la Liceul „Demostene Botez” din Truşeşti, de la Liceul „Ştefan D. Luchian” din Ştefăneşti şi de la Şcoala Gimnazială 1 Mihălăşeni finalizează Programul 2 de formare – Metode și instrumente pentru incluziune școlară, în cadrul proiectului ProForm-PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate. Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) este beneficiarul proiectului, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu sunt parteneri. Proiectul include următoarele module: Tehnologii de prelucrare a Informaţiilor, de Comunicație (TIC) și e-Learning în educație; Cunoașterea elevului și evaluarea progresului în învățare; Instruirea diferenţiată –teoria inteligenţelor multiple; Evaluare adaptată particularităţilor individuale ale beneficiarilor educației; Parteneriat școală-familie-comunitate pentru incluziune școlară; Managementul carierei prin dezvoltare personal și profesională.

Tot în cadrul proiectului,  Liceul „Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti: a găzduit astăzi o sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, respectiv o sesiune de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental.

Mâine, 21 noiembrie, la Școala Gimnazială 1 Mihălășeni va avea loc un seminar de schimb de bune practici, o sesiune de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului, urmate de un workshop pentru dezvoltare profesională.

„Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, a declarat Ciprian Manolache, inspector şcolar şi purtător de cuvânt în cadrul IŞJ.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de  6.646.102,56 lei, din care, pentru IȘJ Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.175.637,34 lei.

Deja ai votat!
se încarcă...