Uniţi în credinţă. Sute de botoşăneni la slujba oficiată de PS Calinic Botoşăneanul (video)

0

Sute de botoşăneni au participat astăzi la slujba de la Biserica „Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Nectarie”, aflată în curtea Spitalului de copii. Sfânta Liturghie a fost oficiată de PS Calinic Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături părintele protopop Lucian Leonte, stareţii mănăstirilor Popăuţi şi Zosin şi de un sobor de preoţi şi diaconi.

În finalul slujbei, PS Calinic Botoşăneanul a rostit rugăciunea de dezlegare a păcatelor şi de binecuvântare.

„E bine să mergem în casa unde binevoieşte să vină Domnul”

„Bine este nouă să fim aici. Este sărbătoarea marelui Apostol ocrotitorul României şi al acestei biserici, parohii. Este prezent PS Calinic, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, rugător şi purtător de grijă pentru sufletele noastre, dar este prezent însuşi Domnul în această preafrumoasă şi mică corăbioară. M-aş opri asupra a trei momente legate de Sfântul Apostol Andrei. Aţi auzit din evanghelie că era ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Şi Sfântul Ioan i-a vorbit de Mesia şi i l-a arătat <iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii>. Este punctul cel dintâi. Trebui să ştim că avem nevoie de cineva care să ne vorbească şi să ni-l arate pe Dumnezeu, sau direcţia unde-l găsim. Aşadar, copiii să asculte de mama sau de tata care le spune despre Dumnezeu, ca părinte, creator şi mântuitor, tinerii, de asemenea, să asculte de părinţii lor care-i învaţă sfânta credinţă şi apoi şi copii şi tineri şi toţi adulţii să asculte de preot care le descoperă tainele dumnezeieştii Evanghelii şi le arată unde este mielul lui Dumnezeu, unde este Iisus Hristos. Deci avem nevoie de această îndrumare, de această pornire către Dumnezeu. Al doilea punct al începutului Sfântului Apostol Andrei este acela, cum ne spune Evanghelia, că a plecat împreună cu Sfântul Ioan după Mântuitorul Hristos. Au mers ceva vreme şi după aceea l-au întrebat <unde locuieşti?> şi Mântuitorul Hristos i-a invitat <veniţi şi vedeţi>. Deci după ce am aflat despre Dumnezeu să–l căutăm noi, să simţim că sufletul nostru are nevoie de el, să găsim acea răscolire interioară, acea nelinişte până nu-l vom avea, nu-l vom cunoaşte, nu vom fi lângă el. Să mergem spre el, unde ni s-a spus că este şi apostolii au mers cu Domnul în casa unde locuia, în Capernaum. E bine să mergem şi noi în casa unde binevoieşte să vină Domnul, să se întâlnească cu fiecare dintre noi, să stea de vorbă, să ni se arate, adică în sfânta şi dumnezeiasca biserică, oricare ar fi ea, mai mare sau mai mică. Aici să venim să ne întâlnim cu Domnul, aici să ştim că locuieşte Domnul cu prioritate, pentru că Dumnezeu cuprinde totul, dar cu prioritate aici vine ca un izvor de la care ne adăpăm noi cu harul său şi cu dumnezeirea sa, spre mântuirea noastră. Şi al treilea punct pe care să-l avem în vedere, să ne gândim la Sfântul Apostol Andrei care a venit şi a spus fratelui său şi celorlalţi <am aflat pe Mesia, veniţi şi vedeţi!> Iată dar, după ce în sufletul nostru s-a adăpat de prezenţa, de lucrarea Domnului în viaţa noastră, după ce l-am întâlnit în sfânta biserică, să vestim şi altora <veniţi şi vedeţi pe Mesia, veniţi şi vă întâlniţi cu Mesia, veniţi şi vă întâlniţi cu Dumnezeu, singurul Dumnezeu, acela al Sfântului Ioan Proorocul, acela al sfinţilor apostoli, acela al sfinţilor părinţilor noştri, pentru că altul nu există! Singurul Dumnezeu, veniţi şi-l vedeţi, veniţi şi întâlniţi-vă cu el, veniţi şi primiţi darurile lui”, a declarat părintele protopop Lucian Leonte.

Părintele protopop l-a felicitat pe preotul paroh Marius Ciobanu pentru câte a realizat la biserică şi i-a mulţumit PS Calinic Botoşăneanul pentru că a venit la Botoşani „şi s-a făcut mesagerul nostru către bunul Dumnezeu prin rugăciunile pe care le-a făcut şi mesagerul lui Dumnezeu prin dezlegările pe care le-am primit cu toţii”.

„Avem nevoie astăzi, mai mult decât oricând, de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră”

PS Calinic Botoşăneanul a afirmat că Biserica este aşezată pe temelia învăţăturilor proorocilor şi a apostolilor, capul Bisericii fiind Hristos, după care a făcut referire la profeţii care au fost un fel de moralizatori ai poporului, având un rol foarte bine definit şi anume anunţarea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Episcopul vicar a vorbit şi despre cei 12 apostoli şi cei 70 de ucenici. „Pământul acesta românesc s-a bucurat de învăţătura lui Hristos adusă nouă prin Sfântul Apostol Andrei. Am scris despre Sfântul Apostol Andrei. Am mai scris încă o carte nepublicată <Cuvântări la ceas de priveghere” în care am abordat şi tema profeţilor şi tema apostolilor şi ucenicilor. Este extraordinar de frumos să zăboveşti citindu-le viaţa, citindu-le scrierile, citindu-le cele oferite de alţii despre ei. De aceea, iubiţi credincioşi, încercaţi în timpul liber, mai ales la ceas de sărbătoare şi de duminică, să zăboviţi puţin citind paginile Sfintei Scripturi, citind învăţăturile sfinţilor părinţi, citind cuvântul lui Dumnezeu care o să vă crească duhovniceşte şi o să vă dea un alt mod de a fi. Avem nevoie astăzi, mai mult decât oricând, de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră şi atunci când credem că stăpânim lumea, să încercăm să intrăm într-un spital şi să vedem câtă suferinţă există acolo. Să vedem pe n copii în suferinţe şi în boli incurabile, fără să fi greşit nici într-un fel, dar ştiţi cum spune referatul vechi, părinţii mănâncă aguridă şi la copii li se strepezesc dinţii. De aceea să încercăm acum în postul mare al Sfântului Crăciun, e mare ca întindere, nu mic, să redevelopăm puţin clişeul minţii noastre şi să vedem cam cum stăm cu relaţia noastră cu Dumnezeu, cu sfinţii pe care să ni-i alegem ca pe cei mai apropiaţi şi mai buni prieteni ai noştri. Vă împărtăşesc, iubiţi credincioşi, binecuvântările părintelui mitropolit Teofan. Vă împărtăşim arhiereştile noastre binecuvântări, vă dorim ani lungi şi buni  cu sănătate de la Dumnezeu şi celor care purtaţi numele Sfântului Andrei, întâiul chemat şi celorlalţi şi fie ca rugăciunile pe care le-am săvârşit astăzi în această cristelniţă a cincizecimii, cu precădere pentru cei care sunt în suferinţă, să ajungă acolo unde trebuie să ajungă pentru ca cei în suferinţă să capete  bunăvoinţa lui Dumnezeu şi să se reintegreze în societate ca nişte oameni sănătoşi trupeşte şi sufleteşte. Îl felicităm pe părintele paroh şi pe familia sfinţiei sale, pe ctitorii, pe donatorii, binefăcătorii şi închinătorii acestui sfânt aşezământ pentru frumoasa realizare, mai întâi a construcţiei şi apoi a picturii”, a spus PS Calinic Botoşăneanul, recomandându-le celor prezenţi să încerce să-i susţină cât de mult pot pe cei care sunt în suferinţă, pe cei care sunt în lipsuri, pe cei care au nevoie de susţinerea semenilor.

În finalul slujbei, credincioşii au aşteptat să fie binecuvântaţi de PS Calinic Botoşăneanul.

sdr
Deja ai votat!
se încarcă...