Locurile de veci abandonate devin disponibile

0
bty

Criza locurilor de veci din cimitirele administrate de societatea Urban Serv impune reguli noi de concesionare a acestor locuri. În şedinţa din 29 noiembrie, consilierii municipali au votat proiectul vizând modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de administrare a cimitirelor. Printre altele, acest regulament asigură cadrul legal pentru reconcesionarea locurilor de veci abandonate, pentru care nu s-a mai plătit concesiune de foarte mulţi ani.

Potrivit noilor reglementări, concesiunea locului de veci se va face pe o durată de minim şapte ani şi maxim zece ani, cu posibilitatea de prelungire. După expirarea acestei perioade concesionarul locului de veci sau familia acestuia, în ipoteza în care concesionarul a decedat, poate veni şi poate prelungi această perioadă de concesiune. În cazul în care în perimetrul cimitirului se constată că există morminte neîngrijite sau morminte a căror taxă aferentă concesiunii nu a fost achitată se dă un anunţ în presa locală, se afişează la poarta cimitirului şi la avizierul Primăriei obligaţia de a achita concesiunea sau îngriji locul. Dacă în timp de trei luni beneficiarul locului de veci sau familia, sau un alt aparţinător nu respectă una dintre cele două obligaţii administratorul cimitirului poate concesiona altcuiva locul. În această ipoteză în cazul decesului noului concesionar se deshumează osemintele persoanei decedate anterior, se face o slujbă şi osemintele sunt îngropate la picioarele noului decedat iar pe crucea aferentă mormântului este trecut atât numele persoanei decedate anterior cât şi numele noii persoane decedate. Costurile necesare la deshumare, slujbă şi reînhumare vor fi suportate de noul concesionar.

Deschiderea mormântului înainte de şapte ani, respectiv dacă există o persoană decedată care a fost îngropată iar într-un interval mai mic de 7 ani altcineva din familia acestuia decedează şi trebuie să fie îngropat în acelaşi loc deschiderea mormântului înainte de 7 ani se face numai în baza unei autorizaţii eliberate de instanţă, a unei autorizaţii date de organul de sănătate competent şi înştiinţarea cel puţin a unui membru al familiei.

Pentru reconcesionarea locurilor de veci abandonate municipalitatea a primit aviz din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

 

Deja ai votat!
se încarcă...