Memorialul Ipoteşti a fost acreditat de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor

0
dav

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a avizat pozitiv solicitarea de acreditare a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”. Dosarul și solicitarea de acreditare au fost depuse, la Ministerul Culturii, de Memorialul Ipotești, prin intermediul Direcției Județene pentru Cultură Botoșani, în luna octombrie 2019.  Acreditarea reprezintă condiția necesară pentru funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, de proprietate şi administrare a patrimoniului.

Scurt istoric

Memorialul Ipotești funcționează din 15 iunie 1991, când, prin decizia Prefecturii Botoșani, prin separare de Muzeul Județean, obţine personalitate juridică în subordinea Prefecturii. Inițiativa a aparținut Inspectoratului pentru Cultură Botoșani. Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică și cu denumirea actuală, funcționează, începând cu 1 aprilie 1992,  în subordinea Ministerului Culturii, prin preluarea – pe bază de protocol –   de la Prefectura Botoșani a Memorialului „Mihai Eminescu” – Ipotești.

În octombrie 2003, printr-o hotărâre de guvern, Memorialul Ipotești  trece sub autoritatea Consiliului Județean Botoșani.

Primul director al Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, începând cu data de 1 aprilie 1992, a fost Petru Creția, urmat de Valentin Coșereanu (1992 – 2009),  Miluță Jijie (2009 – 2016). Din 2016, directorul instituţiei este Ala Sainenco.

Obiective incluse în lista monumentelor istorice

În prezent, sectorul Muzeal al Memorialului Ipotești cuprinde: Casa memorială „Mihai Eminescu” (monument istoric);  Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (Bisericuţa familiei Eminovici –  monument istoric); Mormintele Familiei Eminescu (monument istoric); Casa ţărănească de epocă; Muzeul tematic „Mihai Eminescu”. Memorialul include 11 săli pentru expoziţii permanente și patru săli pentru expoziţii temporare.

Colecţii de artă plastică

Memorialul dispune de câteva colecţii de artă plastică: Colecția Spiru Vergulescu (101 desene în tuşaxate tematic pe traseul vieţii lui Mihai Eminescu); Icoane pe sticlă şi lemn (realizate de profesorul Gheorghe  Stanciu şi elevi ai Liceului de Artă „Ştefan Luchian”); Colecția Laura şi Aurel Dorcu (pictură şi grafică donaţia făcută de profesorul Aurel Dorcu din colecţia sa de artă personală); Lucrările artiştilor participanţi la Taberele de pictură şi grafică Ştefan Luchian, 1997-2003; Desene-pastel ale artistului Florin Buciuleag  (portrete ale poeților laureați ai Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, realizate de Florin Buciuleag); Expoziţia de fotografie „Elegie”, Marie Maurel (27 de fotografii ale artistei fotograf Marie Maurel, Franţa); Colecția Doina Gloria Folescu (29 de lucrări pictură, 28 de lucrări grafică şi o fotografie înrămată); Colecția de gravură „Sonete”; Colecția lucrărilor participanţilor la Tabăra internaţională de pictură Time… 4 Mihai Eminescu (2016 şi 2017) și la Atelierul de meșteșuguri (2019).

Memorialul dispune de un impresionant fond de carte

Memorialul Ipotești are în structura sa Bibliotecă Naţională de Poezie Mihai Eminescu, inaugurată la 15 ianuarie 2000. În spaţiile expoziţionale din incinta bibliotecii sunt găzduite expoziții: în holul de la etaj –  expoziţia permanentă de tablouri din Colecția Laura şi Aurel Dorcu, lucrări ale pictorilor români clasici şi contemporani; în holul de la parter – expoziţii temporare. La parter se află sala Mihai și Gheorghe Ursachi.

Biblioteca dispune de un fond de 38.752 unităţi de bibliotecă şi 797 de bunuri culturale mobile ce alcătuiesc Fondul Documentar Ipoteşti. „Colecţiile de specialitate ale Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu sunt evidenţiate în funcţie de specificul fiecăreia: fotocopii şi xeroxuri ale manuscriselor eminesciene; colecţia de ediţii ale operei eminesciene, de la ediţia de Poesii din 1883 şi până la cele recent apărute; traduceri ale operei eminesciene; lucrări (biografii, monografii, exegeze, studii) dedicate vieţii şi operei lui Mihai Eminescu; volume de critică şi istorie literară, română şi străină; poezie română, de la primii poeţi până la poeţii contemporani; poezie, proză şi teatru românesc şi universal; periodice de specialitate”, se arată într-un comunicat de presă transmis de conducerea Memorialului.

Instituţia a primit de-a lungul anilor donaţii impresionante

Potrivit conducerii Memorialului Ipoteşti, acestor colecţii li se adaugă donaţiile evidenţiate separat: Donaţia Laurenţiu Ulici − circa 6.000 de volume de poezie română postbelică; majoritatea volumelor donaţiei poartă autografele autorilor;  Donaţia Laura şi Aurel Dorcu − peste 6.000 de volume de literatură română şi străină, istorie şi critică literară română şi străină, albume de artă română şi străină, exegeze şi studii dedicate artelor plastice; Donaţia Lucian Vasiliu − peste 1.000 de volume ale poeţilor români, clasici şi contemporani; Donaţia Mihai şi Gheorghe Ursachi − peste 1.600 de volume de literatură română şi străină, îndeosebi cărţi ale poeţilor contemporani (cu autograf), în care se evidenţiază volumele de secol XIX şi început de secol XX, literare şi religioase, alte donații.

„Memorialul Ipotești aduce mulțumiri tuturor celor care, de-a lungul timpului, au contribuit la constituirea și îmbogățirea colecțiilor sale, la buna funcționare a instituției, celor care prin activitatea lor au contribuit direct sau indirect la acreditarea ei”, se mai precizează în comunicat.

dav
dav
dav
dav

 

sdr
sdr
dav
Deja ai votat!
se încarcă...