Memorialul Ipoteşti a început anul cu un nou proiect editorial

0

Memorialului Ipotești intră în anul 2020 cu un nou proiect editorial ce reprezintă corolarul activității din anul 2019 și a parteneriatelor pe care Memorialul le-a inițiat și pe care dorește să le construiască în continuare. Proiectul împlinește și un gând al profesorilor Petru Creția, Dumitru Irimia și Iulian Costache, promotori ai consacrării studiului sistematic al operei eminesciene, în legătură cu activitatea unui centru de studii eminesciene.

Într-un memoriu adresat Academiei Române în anul 1991, Petru Creţia propunea înființarea unui Institut Eminescu. Poate că tocmai faptul că nu s-a întreprins nimic după avizarea memoriului l-a făcut pe Petru Creția să accepte numirea sa, pe 1 aprilie 1992, pe funcția de director al Centrului Național de Studii „Mihai Eminescu” Ipotești.

La doisprezece ani de la înființarea Centrului Național de Studii „Mihai Eminescu” de la Ipotești, Dumitru Irimia propunea conceptul unei reviste semestriale de studii eminesciene cu titlul GLOSE.

Potrivit celor precizate de Ala Sainencu, directorul Memorialului Ipoteşti, Revista GLOSE menține titlul și periodicitatea așa cum au fost gândite de profesorul Dumitru Irimia, optând pentru un format cu două numere, de regulă, cumulate, pe an. Materia studiilor eminesciene urmează direcțiile formulate de Petru Creția: cercetare textuală (studiul editării operei), cercetare critică și istorică a operei, cercetare a biografiei, studiul receptării operei eminesciene.

Avantextul din numărul inaugural al revistei, semnat de Iulian Costache și Ala Sainenco, reprezintă programul revistei, un program pe care Memorialul și-l propune pentru perioada următoare pentru a deveni, cu adevărat, un Centru Național de Studii.

La rubrica Studii eminesciene din acest număr, semnează: Al. Cistelecan (Ce vrea poetul/ Ce vrea poemul), Ala Sainenco (O notă biografică: „afacerea Franko”), Ioana Bot (Imaginarul poeziei eminesciene [câteva considerații]), Maria Șleahtițchi (În atelierul lui Eminescu: submanuscrisele„Elena” și „Marta”), Ioan Milică (Poetica proverbului în scrisul eminescian).

O altă rubrică, „Critica criticii”, înscrie textele comunicărilor de la două evenimente organizate de Memorialul Ipotești în anul 2019, respectiv Colocviul de exegeză literară „In honorem. Insurgența lui I. Negoițescu” – organizat în 13-14 iunie, în parteneriat cu Biblioteca Universitară Centrală „Mihai Eminescu” din Iași şi  Școala de vară pentru masteranzi și doctoranzi „Exerciții de recitire – școala clujeană de eminescologie”, organizată în parteneriat cu Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj.

Traducerile din acest număr, în engleză, sunt propuse de Florin Bican pentru textele: Somnoroase păsărele, Cu mâne zilele-ți adaogi…, Glosă.

Rubrica „Poeți, despre Eminescu” conține două eseuri, semnate de Magda Cârneci (Gena lui Eminescu), și Simona Popescu (Peisajul și luna, acolo sus! – publicului unei întâlniri de la Ipotești).

La „Varia” sunt prezentate evenimentele organizate de Memorialul Ipotești în anul 2019 și aparițiile editoriale din Colecția Ipotești – 2018.

„Dumitru Irimia alesese două versuri din Mihai Eminescu pentru coperta a patra a publicației pe care o proiecta <Timpul care bate-n stele/ Bate pulsul şi în tine>. Aceste versuri sunt inserate pe clapetă, ca semn de revistă, dar și ca îndemn, adresat nouă înșine, comunității de contributori ai platformei acestei reviste și cititorilor revistei, de a nu uita să redescoperim racordurile firești ale culturii locale cu patrimoniul universal, sub o cupola comună în cadrul căreia pulsează o aceeași constelație de valori”, a concluzionat Ala Sainenco.

Revista poate fi citita la adresa http://www.eminescuipotesti.ro/docpdf/RevistaGLOSE,%20nr.1-2,%202019.pdf

Deja ai votat!
se încarcă...