Programul „A doua şansă” câştigă teren în judeţul Botoşani

0

Prin proiectul planului de şcolarizare pe anul 2020 – 2021, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean a propus un număr mai mare de locuri în Programul „A doua şansă”. Acest program se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Potrivit celor precizate de Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, pentru anul şcolar viitor se propune funcționarea a două clase nivel primar (30 de elevi), la Şcoala „Ștefan cel Mare” Dorohoi şi o clasă nivel gimnazial+secundar superior (12 elevi), la Şcoala Hilișeu – Crișan.

Totodată, se propune unei clase (18 elevi), nivel primar la Şcoala 2  Botoșani, respectiv patru clase (66 elevi), nivel gimnazial + secundar superior la Şcoala „Ștefan cel Mare” Dorohoi și  Scoala 2 Botoșani.

„Avem solicitări pentru aceste clase. De aceea, am accesat şi proiecte cu finanţare europeană pentru a mări numărul de clase pentru cei care doresc să continue studiile. În clasele pe care le avem în prezent sunt şi cursanţi care au 50 de ani”, a mai spus Gabriel Hârtie.

Programul „A doua şansă” oferă persoanelor interesate posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoite  să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională. Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de către cursanţi, asigurarea unui program de pregătire individualizat.

Nu există  limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin patru ani vârsta corespunzătoare clasei.

Deja ai votat!
se încarcă...