Specialiştii CJRAE vor derula Campania “Stop Bullying-ului! Spune nu intimidării”

0

Specialiştii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională vor desfășura, începând cu această lună, campania „Stop Bullying-ului! Spune nu intimidării”. Aceştia vor ajunge în zeci de unităţi de învăţământ.

Alina Robu, directorul CJRAE, a anunţat că, începând cu această lună, va fi intensificată activitatea în şcoli, mai ales în unităţile unde nu există cabinete școlare (interșcolare) de asistență psihopedagogică. „Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean și a Consiliului Județean Botoșani, rețeaua cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică s-a extins an de an, reușind să acoperim în prezent, nevoile de servicii de asistență psihopedagogică în aproximativ 50% din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Botoșani. Am primit de la Consiliul Judeţean un autoturism, iar din această lună vom putea să ajungem în mai multe unităţi”, a explicat Alina Robu.

La această dată este în dezbatere publică, Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  221/2019 – pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 – privind violența psihică/bullying.  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro.

În normele de aplicare, bullyingul este definit drept „comportamentul abuziv, realizat în mod repetat şi cu intenţie directă sau indirectă, care duce la prejudicierea fizică şi/sau psihică a victimei/victimelor, prin umilire, rănire, persecuţie, intimidare sau alte fapte”. Prin proiect este definit bullyingul elev-elev, elev – profesor, părinte – elev (în spaţiul şcolii), părinte – profesor (în spaţiul şcolii), profesor – părinte (în spaţiul şcolii).

Bullyingul poate fi verbal prin apelative denigratoare, tachinare, insulte, poreclire, ţipete, sarcasm, minciună, bârfă, ameninţări verbale, şantaj, jigniri repetate referitoare la trăsături fizice sau psihice, orientarea sexuală, dizabilitate, gen, religie, etnie, naţionalitate. Mai poate fi emoţional, respectiv priviri sau gesturi ameninţătoare repetate; intimidarea, gesturi de excludere, ignorare referitoare la situaţia socio-economică etc.

În categoria bullyingul fizic intră lovire, bătaie, pus piedică, îmbrâncire, plesnit, împingere, agresiuni fizice diverse repetate etc. Violenţele de tip relaţional, inclusiv sexual sunt comportamente repetate de respingere, subminare, excludere, izolare, ignorare, intimidare, agresiuni sexuale (hărţuire, atingere, avansuri etc.), comportament ironic, răspândirea de zvonuri maliţioase, insulte în locuri publice etc.

Tot în categoria bullying intră deposedarea de lucruri, cererea repetată de bani, bunuri, însoţită de ameninţări; furt; provocarea sau forţarea de a fura, ascunderea de lucruri, vandalism, distrugere, incendiere etc.

Bullyingul electronic este caracterizat prin mesaje repetate, ameninţătoare, insultătoare, obscene, filmări/imagini/mesaje denigratoare la telefon, computer; ridiculizarea unui elev prin crearea unui profil sau a unui blog fals, ce conţine informaţii umilitoare; publicarea online a unor videoclipuri sau fotografii fără acordul persoanei în cauză etc.

Deja ai votat!
se încarcă...